Ẓer-sel
 
   
 
 

| | |

Azuḥ seg Tmacahut n Hmiṭuc akk d Duduc i tmesliwt
 

Isalen & tidmiwin
Sγur |Itij | |
Azul i ymeγri n tmacahut-agi,

Tanemmirt i Dda Saεid n Ayt MΣMMEṚ i d-yarun tamacahut n Ḥmiṭuc akw d Duduc min ad ttuγ asnimmer n Imyura s umata f twuriwin-agi ilhan! Mulac-ikwen ay Igawawen Tamaziγt ur d-ittγim unaγiz-is; Ssarmeγ-awen taγzi wsemmud d tezmert deg tfekkiwin-nnwen ay izaxmamen. Ḥemleγ-kwen aṭas aṭas!!
Sγur Iṭij n Igwelmimen di Lmeṛṛuk.

Sγur arezqi n se3di
tanmirt s tirni,
timucuha n watmaten grimm dage d agerruj.wa d nek mi qareγ kra n tmucuha s telmanit sarameγ mi ssuliγ taγuri ad naqleγ γer teqvaylit, ama γezzifet tmacahut ama wezzilet.
Ah wagi d asirem kan, acku teksiyit t musni,ur lemdeγ ara taqvaylit deg γervaz neγ di t-seddawit...
s tezmerγ nwen ay iqeddacen di tira s teqvaylit.

Sγur arezqi n se3di
tamacahut agi n watmaten grimm, tamacahut itawint t lawin di temdint n Breme di tmurt lalman.tagi s nuqleγt id γer teqvaylit acku dayen ig cuvan tamsalt n yeqvayliyen. amek ? imeḍεaf, imγaren d wid y t waεezlen yewid ad dduklen i wakken ad ksen taεekemt fellasen.
win yeγran tamacahut yerna yesqaεded tajerrum neγ awal atan tanmirt tameqrant is d sawḍen s tazwara.

Imedyazen n Breme.

Ghur yiwen n- wergaz aghyul,achal lesnin netta da3ebbi fellas, armi ye3ya w aghyul, argaz amcum yevgha ad yazzu tahidurt is. Lame3na aghyul ma xas d aghyul , icummit ihi yerwel,yewi avrid is gher Breme.
“zemregh ad ughalegh d amedyaz” is yenna. Armi yelha kra , yufad deg wevrid is yiwen n w –aydi, yessalhat am akken d win it s- enzef tazla. “acu ik yughen , accimi it nehted akka?” is yenna w aghyul. “ ah” yerrayassid w aydi “ acku aqliyi ughalegh d amghar ,ur zmiregh ad ddugh gher syada. Aseggad yevgha ayinegh ihi armi zrigh qerrihit ,ddigh du dar-iw ! ame3na amek tevghid ad sewregh tam3ict iw, nekki tura wesregh!”
Aghyul yennayas “ Nekki aderzugh gher temdint n Breme iwakken ad ughalegh d-amedyaz . Eddu yidi , lamer at ughaled kecci daghen d amedyaz, ad uraregh tagitart , kecc at-w ted tvel.”
Aydi yeqvel, u bwin avrid n sen gher temdint n Breme, armi lhan kra ufan yiwen wemcic yezzel ghef tama n bwevrid ,udmis yenneqlav s wurfan am ugeffur n krad wussan. “ Acu ik yerhan akka , ay amghar vu t celghumin ? “ is yenna w aghyul.
“ Ur- yet-henna werwih ma tettafar lmut amdan” Is yenna w-amcic.” Acku ! kul ma ttimghuregh u 3yant tughmas iw , hemlegh ad qqimegh gher yiri lkanun , tamghart ur sihwi, tevgha ay it-ssevle3. Ihi rewlegh .Ame3na tura! Dacu ara d. xedmegh , anda ara d-ddugh ?”
“ Eddu yidnegh gher Breme .kecci t- temsefhamed d- can n- ggid .At ughaled d- amedyaz “ . Amcic i3egvas erray agi u yedda yidsen .Imessevriden enni armi bdwen gher yiwen wefrag walan sufella n tebwurt ikantew uyazid , it 3eggid nnig u qerruy is .
“ T- felludagh adif deg- ighsan . acimi it t3eggided akka.” Is yenna w-aghyul .
“ Ih ! nnigh ,yelha lhal ,d-ittij u-yernu sawdegh-d issallen n-talwit yal as .” “tamettut tessared icifad n llufan yassu3 u-t-fesriten ad ikiwen ! lame3na armi azekka d lhed ,adassen inevgawen ,tamettut ur tes3i le3naya tenna it qeddact “ tameddit agi zlud ayazid enni iy-nevgawen uzekka.”. Ihi aqliyi t3eggidegh skud mazal dregh.” Is yenna uyazid.
“Akka ! a vu-t- qerruyt tazeggaght , eddu yidnegh gher temdint n- Breme. Kecci ssutik yelha.uraren nnegh ad-lhun ma nesdukkel t-azmart t-musni nnegh” is yenna w aghyul.
Ayazid i3egvit erray agi ,ihi atnan eddan.
Avrid gher temdint n Breme ghezzif , ur ttawden deg yiwen was. Armi bwden legwahi n tmeddit gher yiwet n t-zegwa dinna n wan ad-nsen .Aghyul d w-aydi s-ddaw n-ttejra , amcic d-uyazid ulin gher t-qacuct ,dinna i-tella talwit .Wer3ad ad ighum uyazid alnis immuqel akw s-anda ig sud w- adu .” Lamer yella wexxam, ahit akin , tugh tafat,deg gwemmad ihin.” Ig 3egged u-yazid.
„Lamer desseh ! „ is yenna w aghyul „ Ekrewt s lemghawla anedut akin ,amekwan agi ur yelli d wi yelhan“ Yerna w aydi yenna „ integ geghsan d cwit n bweksum ur qaregh a la !“ akka ihi eddan gher wanda i-tugh tafat .Ttazen acemma , acemma armi ibwden gher wexxam nni di t- lemmast n t-zegwa.
Aghyul armi d netta id-ameqran degsen iqerrev gher ttaq ,ixezzer gher daxel .“ D-acu it t-walid ay acivan ?” is yenna u yazid .yerrayas id w aghyul “ Ttavla teccur d-ikwesman d crav,imcumen zzinas-id u xerfen s-tirni.“
„Ah lamer agh d- isih kra ! „ is yenna u-yazid . yerna w- aghyul yenna “Ah ccah lamer I-nella deg mekwan n-sen “ Ihi 3nan ttargun amek ar-d qec3en imkwerden enni .
Aghyul i3eccev s- idarnis imenza ghef ttaq ,aydi yuli ghef w –a3rur n –bw-aghyul ,amcic yuli ghef w aydi ,ayazid y –ferfer yerres ghef uqerru n bw-amcic . Ghef yiwen n w-awal vdan cna nsen ,aghyul itjih, aydi y-isglaf , amcic yetmi3u , ayazid i tedden. Zedmen ghef yiwet ttikelt,ttaq yerrez.Imwakaren t-rekviten lxel3a . gqelven sya w say ukren taqejjirt s-tirni .Nwan d-iruhaniyen id yebwden.
4 yemdukwal enni ughen nnuva xerfen ayen id-ggan imwakaren enni am akken aggur ur 3riden integ n w-ucci .
armi fuken amacciw,sexsin tafat u 3nan imekwan iyides,yal yiwen deg sen amek is tefka sehhas .Aghyul yezzel ghef leghvar ,aydi deffir tebwurt ,amcic errif n-lkanun , ayazid sufella tkanna , yebwiten yides.
Talemmas n ggid imwakaren walan texsi tafat deg w axxam enni iggan ,3udden tersed talwit, yennayas umweqran deg sen „ ma xas ur ilaq ara aneg imanennegh agh yedru wa ig dran yidnegh.“ Ihi icegge3 yiwen deg sen ad izer dacu yellan din .Win ig ruhen yufa talwit , yekcem gher wexxam u yemmegh ad yefk tafat,yeddem yiwen n w- sfud , iwala allen n bwemcic verqent yenwa tirgin, yemmegh ad-isendu asfud enni . Amcic ur ittura ara ineggez gher wu dem n umakwar ixebbec degs, amwakar t-rekvit tugdi yerwel ye3na gher tebwurt ad yeffegh,aydi nni yemmegh fellas s tekerrac deg qejjir,uyernu armi ig3edda deg wefrag nni gher tama u-vvudu aghyul yewtit s-tiqar ,ma d-ayazid nni id yukin s tnafayet3eggid“QIQI3I3U“. Amakwar yedleq idarnis tarewla t-menne3. Armi yebwed gher yemdukwal is yenna „ Tella deg wexxam nnegh yiwet n tteryel txevciyi udmiw ar tama n tebwurt yiwen wergaz yewtiyi s-ujenwi yeflayi adar iw,deg w-afrag yiwen uvaghzen daverkan yefkayi tiyitas tqerrumt ,ma sufella n sqef ljuj tebbi yetsughu „ Awit y-id gherda amcum nni „
Deg w-as nni imwakaren ur s3in tirrugza ad azen gher w-axxam nni nsen,ma d-imedyazen nni n Breme ughen amekwan....tamacahut tekfa u yernu aneggaru id yebwin tamacahut agi atan immi-s skud yehma.
Yessefk ad tkecmeḍ ar wesmel akken ad tizmireḍ ad taruḍ kra γef imagraden.
Ma yella ur tekliseḍ ara iman-ik(m) kles da
Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s