Timsirin n Taglal
 

| |

KRA IWELLIHEN ƔEF TZELƔA N TNILA : ANDA D WAMEK TT-NESSEQDAC .
 

TAZELƔA N YIMAL “AD” + URMIR AḤERFI = IMAL
“Urmir aḥerfi” d amyag mi ara yettwasefti s talɣa taḥerfit. Deg wakud yemmal-d tigawt ara yeḍrun “imira”, maca, talɣa-yagi ur telli neɣ ur tt-nesseqdac kan akka iman-is di teqbaylit n tura; anagar kan di drus tikkal neɣ deffir wemyag yettwaseftan yakan deg yimal, amedya di tezlit-a n Ferḥat Imaziɣen Imula: “Ma bɣan a yi-yenɣen, NƔEN-i (iyi)”. “NƔEN” dagi d urmir aḥerfi, lemmer a s-nernu tazelɣa n yimal “AD” ad yuɣal d imal, amedya: ad nɣen.
TAZELƔA N YIMAL “AD” , ɣas llant kra n talɣiwin-nniḍen i nezmer a tent-nesseqdec akken ad nezger yes-sent ɣer yimal, yecban: “ARA”, ladɣa di talɣiwin n wurmir ussid akk d umaɣun:
- “ARA”+AMAƔUN AḤERFI: “ARA” YARUN” (akk udmawen). “ARA”+AMAƔUN USSID: “ ARA YETTARUN (akk udmawen)”.

URMIR AḤERFI+TAZELƔA N YIMAL »AD »=IMAL
Imedyaten:
-Amyag “aru” deg wurmir aḥerfi:
aruɣ
taruḍ
yaru
taru
naru
tarum
tarumt
arun
tarumt
-Amyag “aru” deg yimal:
ad aruɣ
ad taruḍ
ad yaru
ad taru
ad naru
ad tarum
ad tarumt
ad arun
ad arunt
TAMAWIN:
1) Tazelɣa n yimal d “AD” +amyag (“ad taruḍ”), tinna n “A” kan iman-is di kra n wudmawen ( “a naru”) tekfa, dayen!
Imedyaten:
(akka i yessefk)
ad urareɣ
ad turareḍ (mačči “a turareḍ)
ad yurar
ad turar (mačči “a turar”)
ad nurar (mačči “a nurar”)
ad turarem (mačči “a turarem”)
ad turaremt (mačči “a turaremt”)
ad uraren
ad urarent.
Imedyaten: Azekka ad kecmeɣ ɣer wesmel, ad afeɣ dinna dda Muḥend.
** Tazelɣa n yimal di teqbaylit tasaḥlit “AWEQQAS neɣ AWQAS” d “DI” mačči d “AD”: DI SSƔEƔ= AD AƔEƔ.

TAZELƔA N YIMAL+TAZELƔA N TNILA+URMIR AḤERFI.
“TAZELƔA N TNILA” llant snat “ D” d “N”. « D » temmal-d tanila neɣ tama n win/wid d-yettmeslayen ; « N » temmal-d tanila neɣ tama n win/wid i wumi nettmeslay (tikkal ula d adeg iɣef nemmeslay yakan). Imedyaten deg yezri : « yusa-d (ɣur-i neɣ ɣur-neɣ)
Yusa-n (ɣur-k neɣ ɣur-wen) . Tazelɣa n tnila « D » d « N » teṭṭafar amyag neɣ yesseḍfar-itt wemyag ; deg yezri yessegray-itt wemyag : « yura-d, yura-n » . Deg yimal neɣ di kra n tenzaɣ, yezwaray-itt wemyag : Mi d-yuzen, mi n-yuzen ; ur d-nniɣ, ur n-nniɣ..
Mi ara temlil tzelɣa n yimal akk d tzelɣa n tnila, tamezwarut a s-nekkes « D » a d-yegri kan « A »:

a d-afeɣ/ a n-afeɣ
a d-tafeḍ/a n-tafeḍ
a d-yaf/a n-yaf
a d-taf/a n-taf
a d-naf/ a n-naf
a d-tafem/ a n-tafem
a d-tafemt/ a n-tafemt
a d-afen/a n-afen
a d-afent/ a n-afent

Akken yessefk:

a d-rewleɣ (mačči “ ad d-rewleɣ”)
a d-trewleḍ ( mačči “ad d-trewleḍ”)
a d-yerwel (mačči “ ad d-yerwel”)
a d-terwel (mačči “ ad d-terwel”)
a d-nerwel (mačči “ad d-nerwel”)
a d-trewlem (mačči “ ad d-trewlem)
a d-trewlemt ( mačči “ ad d-trewlemt”)
a d-rewlen (mačči “ad d-rewlen”)
a d-rewlent (mačči “ ad d-rewlent”)
*Akk wid yettarun “ ad d-yuɣal” acimi ur ttarun ara daɣen “ ad n-yuɣal”?!
Ɣurket tamsertit ( mi ara yemlil “D” aggaɣ n tzelɣa n tnila itett “T” n wudmawen n tseftit):
Deg wawal, neqqar: “ a d-rewleḍ, a d-rwel, a d-rewlem,a d-rewlemt” (iruḥen-asen yakk “T”-nni n wudem n tseftit), maca deg tira, yessefk akka: “ a d-trewleḍ, a d-terwel, a d-trewlem, a d-trewlemt”.
Tamawin: “D” n tzelɣa n yimal nessawal-it-id (di teqbaylit) d azenzaɣ “am “d”-nni yesɛan taneqqiṭ sufella di taɛrabt), ma d “D” n tzelɣa n tnila d aggaɣ ( am “D”-nni ur nesɛi taneqqiṭ di taɛrabt).
A d-yeddu neɣ a d-yefk isem-is!
TAMAWT: Tazelɣa n tnila “N” ulac-itt deg waṭas n temnaḍin n leqbayel: Bgayet, Sṭif, Lberǧ..; ulac-itt ula di yakk timeslayin-nniḍen n tmaziɣt.
Ur yessefk ad neɛreq ger waya:
“Ruḥ-n” (nnemgal n ruḥ-d) d “ruḥen”!

TAZELƔA N YIMAL+AMQIM UDMAWAN+URMIR AḤERFI.
Asemmad usrid:
a yi-yekkes neɣ ad iyi-yekkes (mačči “ad yi-yekkes)
a k-yekkes neɣ ad ak-yekkes (mačči ad k-yekkes)
a kem-yekkes neɣ ad akem-yekkes (mačči ad kem-yekkes)
a t-yekkes neɣ ad at-yekkes (mačči ad t-yekkes)
a tt-yekkes neɣ ad att-yekkes (mačči ad tt-yekkes)
a ɣ-yekkes neɣ ad aɣ-yekkes (mačči ad ɣ-yekkes)
a ken-yekkes neɣ ad aken-yekkes (mačči ad ken-yekkes)
a kent-yekkes neɣ ad akent-yekkes (mačči ad kent-yekkes)
a ten-yekkes neɣ ad aten-yekkes (mačči ad ten-yekkes)
a tent-yekkes neɣ ad atent-yekkes (mačči ad tent-yekkes).

Asemmad arusrid:
a yi-yekkes neɣ ad iyi-yekkes (mačči “ad yi-yekkes)
a k-yekkes neɣ ad ak-yekkes (mačči ad k-yekkes)
a m-yekkes neɣ ad am-yekkes (mačči ad m-yekkes)
a s-yekkes neɣ ad as-yekkes (mačči ad s-yekkes)
a s-yekkes neɣ ad as-yekkes (mačči ad s-yekkes)
a ɣ-yekkes neɣ ad aɣ-yekkes (mačči ad ɣ-yekkes)
a wen-yekkes neɣ ad awen-yekkes (mačči ad wen-yekkes)
a went*-yekkes neɣ ad awent*-yekkes (mačči ad went*-yekkes)
a sen-yekkes neɣ ad asen-yekkes (mačči ad sen-yekkes)
a sent-yekkes neɣ ad asent-yekkes (mačči ad sent-yekkes).

Anda-nniḍen qqaren:
A kent*-yekkes neɣ ad akent*-yekkes (mačči ad kent*-yekkes)

Di kra n tuddar di Lberǧ n Buɛrariǧ, amqim di kra n wudmawen izeggir, yettegray:
A t-teččeṭ-it= a t-teččeḍ.

TAZELƔA N YIMAL+AMQIM UDMAWAN+TAZELƔA N TNILA+URMIR AḤERFI.
Asemmad usrid:
a yi-d-yaf neɣ ad iyi-d-yaf (mačči “ad yi-d-yaf)
a k-id-yaf neɣ ad ak-id-yaf (mačči ad k-id-yaf)
a kem-id-yaf neɣ ad akem-id-yaf (mačči ad kem-id-yaf)
a t-id-yaf neɣ ad at-id-yaf (mačči ad t-id-yaf)
a tt-id-yaf neɣ ad att-id-yaf (mačči ad tt-id-yaf)
a ɣ-d-yaf neɣ ad aɣ-d-yaf (mačči ad ɣ-d-yaf)
a ken-id-yaf neɣ ad aken-id-yaf (mačči ad ken-id-yaf)
a kent-id-yaf neɣ ad akent-id-yaf (mačči ad kent-id-yaf)
a ten-id-yaf neɣ ad aten-id-yaf (mačči ad ten-id-yaf)
a tent-id-yaf neɣ ad atent-id-yaf (mačči ad tent-id-yaf).

Asemmad arusrid:
a yi-d-yaf neɣ ad iyi-d-yaf (mačči “ad yi-d-yaf)
a k-d-yaf neɣ ad ak-d-yaf (mačči ad k-d-yaf)
a m-d-yaf neɣ ad am-d-yaf (mačči ad m-d-yaf)
a s-d-yaf neɣ ad as-d-yaf (mačči ad s-d-yaf)
a s-d-yaf neɣ ad as-d-yaf (mačči ad s-d-yaf)
a ɣ-d-yaf neɣ ad aɣ-d-yaf (mačči ad ɣ-d-yaf)
a wen-d-yaf neɣ ad awen-d-yaf (mačči ad wen-d-yaf)
a went*-id-yaf neɣ ad awent*-id-yaf (mačči ad went*-id-yaf)
A sen-d-yaf neɣ ad asen-d-yaf (mačči ad sen-d-yaf)
A sent-id-yaf neɣ ad asent-id-yaf (mačči ad sent-id-yaf).

Anda –nniḍen qqaren:
A kent*-id-yaf neɣ ad akent*-id-yaf (mačči ad kent*-id-yaf)

Wigi d kra iwellihen kan (ɣef tzelɣa n yimal d wanda/wamek ara tt-nesseqdec), wamag taseftit ɣezzif webrid-is… Maca, akken tenna tteryel/teryel i Ḥmed Ccqa/Ḥmed Ben ṣṣelṭan/Mqidec Bu lehmum: “ Ma ur k-id-yesseɣli waḍu n tegrest, a k-id-yesseɣli waḍu n wemwan (lexrif); ma ur k-id-yesseɣli…

ṬAGLAL
Isalen & tidmiwin
Sγur Birkus Tiwal
Tanemmirt-ik a Mass Ṭaglal γef temsirin-a timaynutin.
Riγ ad ak-iniγ deg uẓeṭṭa amettan Facebook, nettemlil akka d iselmaden n tmaziγt i yesγarayen deg uγerbaz azzayri. ula d nutni ad aten-snimmereγ imi γ-sselmaden tira n teqbaylit. maca nettmagar-d ugur yid-sen mi ara nekkes "d" i tzelγa "ad". nutni qqaren-d yessefk ad nesseqdac dima "ad". taluft-nni n "a" weḥd-s ulac deg-s. d acu i tenniḍ deg aya?

Gm: Cukkeγ tella tuccḍai mi tesseftaḍ amyag “aru” deg wurmir aḥerfi deg udem wis-2 n wesget (yak akka i s-qqaren?).
Turiḍ "tarumt" deg adeg "arunt". neγ d nekk i yewwet wugur? suref-iyi kan ma yella γelḍeγ.

Sγur i Brkus
Azul i tayeḍ, a Birkus,
A d-nezwir s tamawt-a: Awal “amettan” neɣ tamettant (yugda)=lmut; ihi ur nemyagar ara aɣilif imi yemmut uẓeṭṭa-yagi n “Facebook”. Tegra-d deg unamek-ines, ɣas ini-t-id akken ad neḥṣu d acu triḍ?!
Ayen yerzan asteqsi “ad” d “a d-“. Ngum tiririt, nniɣ-tt-id, a s-d-alseɣ i waya:
Tajmilt n wid d-yezgan i lmendad n tannant iselmaden n tmaziɣt deg useggas n 1995 ( war tuzzya, qesdeɣ-d Ɛellawa Rabḥi d Kamal Buɛmara imi d nutni i d tigejda iɣef sennden iselmaden n tmaziɣt n yimir-nni acku imusnawen-nniḍen ugin i yidra n tsertit; kra seg-sen llan reggmen di HCA, kra seg wigi, tura mačči kan knan, uɣalen ttẓallan s HCA!..), imi lemmer mačči d nutni yili teḍra twaɣit, d taruẓi ur nettwajbar!!..
A gma, nekk aselmad-inu d Kamal n At Ẓerrad, yettwassnen, ur yeḥwaǧ ara akk awal ( aprufisur n tmaziɣt, anamek-is d wa: Aswir-ines yugda “dduktura n ddula” di tutlayt, idles d tɣerma tamaziɣt), am Salem Caker. Ɛellawa Rabḥi d “DEA” I yesɛa di tutlayt tamaziɣt, Kamal Buɛmara ɣur-s “dduktura” di tsekla tamaziɣt. Ɣas ma d leqdic i d anza n tussna, mačči d igerdasen kan. Akken i t-yenna Luṭ Bunaṭiru (atan ibedd-d ɣer tefrent ḥqaḥqa d imunen, dɣa netta d „FLN“) yiwwas :“Di tmurt-nneɣ llan imusnawen, ulac tussna“!
Ihi, Kamal yemla-yaɣ-d ad naru akka “ ad” i tzelɣa n yimal” a d-“ i tzelɣa n yimal d tzelɣa n tnila:
Ad yurar> tazelɣa n yimal;
A d-yurar (tazelɣa n yimal d tzelɣa n tnila).
Yeqqar ulac aqbayli yessawalen “ ad d-“ ɣef tikkelt; yernu alugen-ines iban, yeddez yebrez; anamek yella, taxeṣṣart ulac. Wid yettarun “ad d-“ wigi wwin-tt-id am wakken d-nenna ɣef wudem wis-kraḍ n tseftit: Akken ad yeqqim ulugen d winna kan “ad” d “ad”.
Kečč, fren tura, abrid i k-yehwan aɣ-it.
Asteqsi wis-sin:

Udem wis-sin n tseftit deg wesget, d kunemti: “tarumt“ (urmir aḥerfi :“ tarumt“. A s-nernu ad n yimal: Ad tarumt. Ma d “arunt” wagi d udem wis-kraḍ (nutenti (ad) arunt”
Ṭaglal

Sγur Birkus Tiwal
Ihi mačči d aya i bγiγ a d-ssiwḍeγ. Nekk riγ a d-iniγ "réseau social". waqila yessefk ad aruγ: "Aẓeṭṭa ametti". akka ?!
--------
Ur ḥsiγ yella yiwen izemren ad yessurdu deg leqdic d weswir n Mass Kamal Nat Zerrad. Maca ur ẓriγ ara ayen akka i yella umgirred-ayi gar imusnawen (neγ imassanen?!) n tmaziγt?!! i melmi ad tili "takadimit" ara γ-d-yesnulfun "LAROUSSE" n teqbaylit?!! Icuba-yi Rebbi akka kan ara frunt. D acu kan ur cukkeγ a d-yas wannect-a seg HCA, acku yelha kan d wayen nniḍen... εni ulac laččaḥ (akken qqaren kra n tudrin zdat-nneγ) d acu ara d-yasen seg tuddsa i yellan s ddaw leεnaya n tselwayt?!!!!..

Sγur Birkus Tiwal
mačči ala deg waddad-nni n (ad d-), deg yakk addaden. akka i d-nnan.
amedya:
Kečč teqqareḍ-d kifkif (a s-iniγ) neγ (ad as-iniγ). i snat tira zgant-d. nutni qqaren-d ala tis-2 i d-yezgan.
nutni ran ad nekkes yakk tira n "a" weḥd-s kan. dγa yiwet deg tselmadin tenna-d d akken "a"-yi iman-is deg tmaziγt ur yesεi ara yakk anamek.

Tekki da akken a d-tiniḍ kra neγ kra.
Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s