Timsirin n Taglal
 

| |

AZELLUM N WEMYAG, TALƔA ASWAƔ NEƔ ASSWAƔ* .
 

Azul fell-awen,

Ad neɛreḍ amek ara neɛnu kan ilugan ideg d aɣ-yekkat wugur. Ass-a d nnuba uzellum n wemyag s talɣa aswaɣ “s/ss”. Acimi d talɣa-yagi n weswaɣ i d-nefren ɣef snat-nniḍen “amyaɣ” d “attwaɣ”?! Acku d tagi i d talɣa ẓẓayen kra ɣef wid yettarun!
Ɣas ṭṭuqten wid d-yemmeslayen ɣef waya, ɣas llant ass-a tjerrumin d iwfusen (manuels) n tmaziɣt i ɣ-d-yemmalen amek ara naru… Maca, uqan (ur ṭṭuqten) wid d-yessegzayen s talqayt, u s talɣa fessusen timsal-a. Ladɣa di temsalt-a uzellum n wemyag, s talɣa aswaɣ”; anagar kan Ḥamid Ḥamuma i ɣ-d-yemlan kra seg-s, deg “Awfus”-ines d-yessufeɣ di 1987 ( s tefransist). Awfus-a ur yelli d win yellan ɣef wudem ufus n yakk medden!
Awer nili d ssebba di tuccḍa n yemdanen!

Ṭaglal
AZELLUM N WEMYAG, TALƔA ASWAƔ NEƔ ASSWAƔ* .


*Akk imyagen ibeddun s snat tergalin zdat teɣri ("di talγa tamenzut n wemyag"*) , ad nettaru aswaɣ-nsen s snat « ss » :
Xdem> ssexdem.Kcem>ssekcem. Rwel>sserwel.ɣli>sseɣli, ndem>ssendem….
Amedya n wemyag „qdec“:
--Anaḍ (aḥerfi ilaw): qdec>sseqdec, qedcet>ssqedcet,qedcemt>ssqedcemt.
-- Anaḍ (ussid ilaw): qeddec>sseqdac,qeddcet>sseqdacet, qeddcemt>sseqdacemt.
-- Anaḍ (ussid ibaw): ur qeddec>ur sseqdac, ur qeddcet>ur sseqdacet, ur qeddcemt>ur sseqdacemt.
Izri ilaw:
qedceɣ>ssqedceɣ, tqedceḍ>tessqedceḍ, yeqdec>yesseqdec, teqdec>tesseqdec, neqdec>nesseqdec,tqedcem>tessqedcem, tqedcemt>tessqedcemt, qedcen>ssqedcen, qedcent>ssqedcent.
--Izri ibaw:
ur qdiceɣ>ur ssqedceɣ, ur teqdiceḍ>ur tessqedceḍ, yeqdec>ur yesseqdec, ur neqdic>ur nesseqdec, ur teqdicem>ur tessqedcem, ur teqdicemt>ur tessqedcemt, ur qdicen>ur ssqedcen, ur qdicent>ur ssqedcent.
--Urmir aḥerfi+ad n yimal neɣ yimmal1:
Ad qedceɣ>ad ssqedceɣ, ad tessqedceḍ, ad yesseqdec, ad tesseqdec, ad nesseqdec, ad tessqedcem, ad tessqedcemt, ad ssqedcen, ad ssqedcent.
--Urmir ussid ilaw:
Sseqdaceɣ, tesseqdaceḍ, yesseqdac, nesseqdac, tesseqdacem, tesseqdacemt, sseqdacen, sseqdacent
--Urmirt ussid ibaw 2:
A s-nezwir kan “ur” i yal udem n tseftit akken yella deg yilaw: ur sseqdaceɣ…

**Akk imyagen ibeddun s yiwet tergalt zdat teɣri, ad nettaru aswaɣ-nsen s yiwet “s”:
Ruḥ>sruḥ, ḥulfu>sḥulfu, mal>smal, sew>ssew, ru>sru, ger>sger…
Amedya n wemyag „ruḥ“:
--Anaḍ (aḥerfi ilaw): ruḥ>sruḥ, ruḥet>sruḥet, ruḥemt>sruḥemt.
-- Anaḍ (ussid ilaw): ttruḥu>sruḥuy, ttruḥut>sruḥuyet, ruḥemt>sruḥuyemt
-- Anaḍ (ussid ibaw): Ur sruḥuy, ur sruḥuyet, ur sruḥuyemt.
Izri ilaw:
Sruḥeɣ, tesruḥeḍ, yesruḥ, tesruḥ, nesruḥ, tesruḥem, tesruḥemt, sruḥen, sruḥent.
--Izri ibaw:
A s-nezwir kan “ur” i yal udem n tseftit akken yella deg yilaw: ur sruḥeɣ…
--Urmir aḥerfi+ad n yimal neɣ yimmal 1:
Ad sruḥeɣ, ad tesruḥeḍ, ad yesruḥ, ad tesruḥ, ad nesruḥ, ad tesruḥem, ad tesruḥemt, ad sruḥen, ad sruḥent.
--Urmir ussid ilaw:
Sruḥuyeɣ, tesruḥuyeḍ, yesruḥuy, tesruḥuy, nesruḥuy, tesruḥuyem, tesruḥuyemt, sruḥuyen, sruḥuyent.
--Urmirt ussid ibaw:
A s-nezwir kan “ur” i yal udem n tseftit akken yella deg yilaw: ur nesruḥuy…

***Akk imyagen ibeddun s teɣri (“a”, “u”, “i”, “e”) , ad nettaru aswaɣ-nsen s snat « ss » :
-Ali>ssali, afeg>ssifeg… urar>ssurar, urug>ssureg… ifif>ssifef, ibrik>ssibrek…ečč>ssečč, els>ssels, ekk>ssek…
****Imyagen ibeddun s tergalt tussidt ma teḍfer-itt-id teɣri ilem “e”, ad nettaru aswaɣ-nsen s yiwet « s » :
Ggal>sgill, dderɣel>sderɣel…
Ad sgilleɣ, ad tesgilleḍ, ad yesgill, ad tesgill, ad nesgill, ad tesgillem, ad tesgillemt, ad sgillen, ad sgilent.

****Imyagen ibeddun s tergalt tussidt ma teḍfer-itt-id teɣri tagejdant (“a, u, i”), ad nettaru aswaɣ-nsen s snat « ss » :
Qqel>ssuqel, ffeɣ>ssufeɣ, dder>ssider, gg(w)et>ssuget, kkes>ssukes…
Ssuqleɣ, tessuqleḍ, yessuqel, tessuqel, nessuqel, tessuqlem, tessuqlemt, ssuqlen, ssuqlent.

1) Ma yettwakkes-d seg talɣa taḥerfit n wemyag « Mel » a t-naru s yiwen « m » : imal ; ma yettwakkes-d si talɣa tussidt n wemyag i d-nebder yakan “mmal” a t-naru s sin “mm: immal. Acku yal yiwen amek i t-yettaru tura!
2) “Ibaw d “ur “ i tzwara n tseftit, nezmer daɣen a s-nessegri “ara”: ur yeffir, neɣ ur yeffir ara. “UR” n teqbaylit d “Ul s tumẓabt, d “u” neɣ d “ud” s tcawit. “Ara” ulac-it akk neɣ drus-it di tantaliwin-nniḍen n tmaziɣt. Yella kan di tcawit s “c” neɣ “ca”: ud ẓriɣ-c/a .

* “Aswaɣ neɣ asswaɣ” yal yiwen amek t-yettaru, nekk ccukeɣ d “aswaɣ” imi “amyaɣ” yettwaru kan s yiwet “m”.

TAMAWIN: Ur yessefk a s-nettbeddil talɣa i (yiwen) wemyag ilmend n wudmawen n tseftit, tikkal s yiwen “s”, tikkal s snat “ss”.

Ur yessefk ara a t-naru akka (ɣas akka i t-nesseqdac deg wawal):

Skecmeɣ
Teskecmeḍ
Yessekcem
Tessekcem
Nessekcem
Teskecmem
Teskecmemt
Skecmen
Skecment

Akka i yessefk (a t-naru) :

Sskecmeɣ
Tesskecmeḍ
Yessekcem
Tessekcem
Nessekcem
Tesskecmem
Tesskecmemt
Sskecmen
Sskecment
Tamawt tagejdant: Yal mi ara nekker ad nessefti kra n wemyag, yessefk ad nettuγal γer talγa-ines tamenzut akken ad nẓer amek-it. Talγa tamenzut n wemyag d tin ara d-neddem seg wanaḍ ( amalay asuf), amedya: KREZ> SSEKREZ...

Ɛerḍet arut-d da ayen tegzam d wayen ur tegzim. Get iluɣma akken ad tessmersem (mres>ssemres) neɣ ad tessqedcem (qdec>sseqdec) imyagen anda llant yiwet “s” d snat”ss”.

Sɣur : Ṭaglal

Isalen & tidmiwin
Sγur Udrig
DREG

Ssdergeγ
Tessdergeḍ
Yessedreg
Tessedreg
Nessedreg
Tessdergem
Tessdergemt
Ssdergen
Ssdergent

Atan wamek uriγ "DREG", wissen ma yelha?

(Rriγ-t-id γer da imi s-tbeddlem adeg i temsirt)

Sγur usetḥi
Azul,

Kra n wagulen:
Uriɣ “ggal” deg wadeg “ggall” (“ll” ad yessed). Yernu :
“Ggall>sgill” d tasureft, ɣas aswaɣ-ines a t-nettaru s yiwet “s” am wakken t-id-nniɣ yakan, acku yebda s tergalt tussidt ( ɣas ma mačči d tiɣri ilem “e” i d- iḍefren targalt tussidt.
Ttuɣ ur d-nniɣ ara aya: Imyagen ibeddun s tergalt tussidt, tetteɣlay-asen tussda-nni mi ara sen-nernu “aswaɣ” , amedya: “ddes> ssudes… anagar kan di kra n tsuraf am wemyag “ddu”>seddu, ma

Ismawen imawiyen n yemyagen-a yellan s talɣa tussidt uzellum ur tessden ara (deg yisem), imedyaten: Qqel>ssuqel>asuqel ( mačči assuqel). Ffeɣ>ssufeɣ>asufeɣ (mačči assufeɣ)…


Ssurfet-iyi.
Ṭaglal yuɣal wudem-is d azeggaɣ seg usetḥi!

Sγur muhabdiki
azul
timsirin-agi i γ-id-tefkiḍ, a Ṭaglal sskanent-d abrid iwulmen i tira, tanemmirt-ik a gma, d tidet idlisen i d-yettefγen ttakken-d tassefrayt-nsen s tjerrumt n tefransist, yernu akken i d-qqaren yella aṭas wemgired d tin n tmaziγt, dayas i d-yusa, yuεer cwiṭ γef win werğin ikcem ar uγerbaz, akka am nekk, kečč xersum tessefrayḍ-aγ-tt-id s tagi-nneγ kan, tura i wakken ad ccfuγ γef temsirin-agi, atan a tent-id-ssugezeγ , ad atent-γareγ, yal iḍ ma ara ruḥeγ ad ṭṭseγ;

tamawt: uggiz akka i yella deg umawal, ẓer ma akka i d assefti-ines," ar yimal: ad ssugezeγ, ad tessugezeḍ, (ad nessugez), ihi mačči, "a nessugez" ad tessugezem, ad ssugezen,

muḥend ar tayeḍ

Sγur winna
Azul fell-awen,
A Ṭaglal, ma yella wamek, kles isem-agi Taglal deg wesmel, akken a k-d-geγ amek ad tesseγtiḍ timsirin-agi ticki i tukiḍ s kra izeglen.
Tanemmirt-ik hulan hulan

Sγur I Winna
Azul, azulen…
Aql-i ihi giɣ ayen d-tenniḍ, skellseɣ iman-iw a gma-tneɣ Winna. Am wakken twalaḍ, Ṭaglal yettaɣ awal. Maca, ḥṣiɣ ad ɛewwqeɣ deg wamek ara reqqɛeɣ iḍrisen-nni acku ur tufiḍ i ssneɣ deg temsal-a n wesmel! Ma ɛewwqeɣ ad ak-n-mleɣ ayen ara t-wennɛeḍ kečč. Tanemmirt tazeɛlukt (tameqqrant s tumẓabt). Yernu d tidet i d-tenniḍ, yessefk ad sseɣtayeɣ ( am wawal-nni “timmarewt” i uriɣ „timarewt“) ad rennuɣ daɣen ayen d-ttmektayeɣ…
Ar tura wissen ma yettwagzay wakken d-ttaruɣ, neɣ sserwateɣ kan berra i wennar?! Ussan-a ad ɛerḍeɣ a d-rnuɣ kra iwellihen.
Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
Azul,
Ttuɣ ur d as-d-rriɣ ara i umeddakel-nni „Ceɛban“ i yennan ur yessefk a d-tiniḍ "annar akka i yettwarwat, ma d tamaziγt akken...." Ur telli d tussnant » .
1) Aql-aɣ nettraǧu a ɣ-d-tawiḍ ayen yifen aya, yernu s wul zeddigen am waman . Ur nuksan ad nissin, u ad nelmed sɣur-k, ay ameddakel. Niɣ (yak) akka ay yenna Ccix Muḥend: “a wi yeddan d wi t-yifen”.
2) Yessefk ad teẓreḍ amek d wanda d-nniɣ awal-nni! Ihi awal-nni yella-d d tiririt i umeddakel-nni –nneɣ Lḥusin*, i yennan “llan wid yettarun akka, wiyaḍ akken-nniḍen…i nekkni amek ara naru aya d waya…. Yernu nniɣ-t-id d tidmi seddaw umagrad, mačči d awellih. Ihi “qbel ad tzerɛeḍ timẓin, ẓer qbel amek i iga wakal” I yenna Lewnis At Mangellat.
Tamawt: Lḥusin d-yessutren amek ara naru aya d waya, atan yerra iman-is texḍa-t taluft, yuɣal ɣer wamek i yella yettaru?! D tagi ay d taqṣiṭ--nni n “meyya keccment, meyya teffɣent” “si pa puɣ nu” I yenna Mmi-s n Wemsed!)! ihi, “ulac din xali-k deg tessirt” mačči xal-ik deg tssirt.
“IMEXLUQEN-AGI HEDDREN KAN” neɣ mačči akka i yenna Muḥya?!
Ṭaglal

Sγur I dda Muḥend
Azul a dda Muḥend,
Awal d-tenniḍ “uggiz” ur t-ssineɣ, ɣas mel-aɣ-t-id d acu-t ?! Acku ur zmireɣ ad sseftiɣ ayen ur ssineɣ ! ( « asefti » mačči « assefti”. Yekka-d seg “ssefti>fti) Maca, yella yiwen wawal “aggaz » neɣ « akkaz » d awal i d -yekkan seg yiwet si tantaliwin timaziɣin n Merruk, anamek-ines d wa « asteɛref ». Yezmer lḥal ahat awal d-tenniḍ ad yili d arbib n «aggaz » am wakken ara d-nini s teqbaylit kra n werbib-nniḍen yecban ubrik, neɣ uzmir… Tegra-d deg wamek ara t-nessefti ?! Yessefk a t-nessers zdat wawal i nessen s teqbaylit, ssyen a ɣ-d-iban yixef-is. S umata “Uggiz “ ur nezmir a t-nessefti acku mačči d amyag. Ma yella “ggez” i d amyag-ines ihi ad yili akka “ ssugez” am wemyag “kkes>ssukes ( I tikkelt-nniḍen ma yella “ggez”?). Yezmel lḥal daɣen ahat tqesdeḍ-d “ssegzi” neɣ “ssegzu”>gzi neɣ gzu= fhem>ssefhem?!
Ayen yerzan iwellihen-a:
Yessefk yal yiwen deg-neɣ ad yeḥṣu awwar (lwaǧeb)-ines amezwaru d wa: ad yissin ilugan imenza n tira neɣ xerṣum kra seg-sen, mačči d tajerrumt i yezwaren neɣ d amawal, neɣ d tasnilsit.. Yessefk a d-neffeɣ si tigi n yewzan qbel timẓin! Akk leǧnas (iɣlanen) umaḍal ḥṣan anwa asurif i yezwaren, anagar kan imaziɣen, leqbayel* ladɣa, ideg yal yiwen deg-neɣ ira ad yuɣa d amesjerrum, d asnilsi, d amssan di tutlayt; ad yissin akk amawal ngum ara yissin ilugan imenza n tira!!! Ur ẓriɣ ara d acu d tawaɣit-agi i ɣ-yuɣen?! D awezɣi ad naf, akk irumyen neɣ aɛraben neɣ ineglizen…ssnen akk tajerrumt neɣ amawal n tutlayin-nsen! Imdanen ttissinen neɣ ttnadin ad issinen amek ara arun timeslayin-nsen, d imazzagen di tjerrumt i tt-yettissinen; tasnilsit d tussna i ttissinen yesnilsiyen..; ma d amawal, yal win ur nessin kra n wawal inadi-t deg umawal. Akka ay teddunt temsal. Yenna-yas Lwennas Matub “ Taqbaylit nugi a tt-nissin, nettnadi ayen i wumi ur nezmir”!!!
* Segmi nuɣal akk d imedyazen:
Yelsa-d ccurṭ
Yerna-d libuṭ
Yettneggiz am uẓerbuṭ
Ad iruḥ ɣer lbuṭ
Akken a s-yeg taɣruṭ
I tmaziɣt s war ccuruṭ
Ma ulac ad yali ɣer Temguṭ
A d-iḍegger iman-is ɣef tɛebbuṭ

Ula d Ṭaglal yeqqel d lpewwiṭuṭ ( ad yasem seg-i dda Sɛid, ad yekker ad icerreg akk isefra-s!)
Iḍelli d imedyazen akk, ass-a ad nuɣalet akk d imesjerrumen, d isnilsiyen, d imassanen!...
D lewhayem! Nessen ad nemmet ɣef tmaziɣt, ur nessin ara amek ara tt-naru!

Ṭaglal

Sγur muhabdiki
azul
awal "uggiz"=imprimé, "tasaggazt"=imprimante, d tidet awal-a d atrar, deg umawal i t-uffiγ,
am akken teẓriḍ ulac amawal n tmaziγt deg ara naf awalen akk nesseqdac,

tamawt: s tira imi ara nezwir "i" neγ "d" wissen m' ad dduklen neγ uhu? amedya: i wakken, i lmed, iwumi, dagi, d ayen, dayas,

tanemmirt-ik a Taglal
ar tayeḍ
muḥend

Sγur Meẓyan
Azul,

"I WAKKEN" akk d "IWAKKEN" ttarun-ten i sin, "ILMEND" akk d "I LMEND" akken daγen, "IWUMI" werğin t-γriγ, "DAGI" akka i t-ttarun yakk, "D AYEN" akk d "DAYEN" ttarun-ten i sin, ma d "DAYAS" ur gziγ ayen i triḍ a d-tinniḍ !

ttafeγ-ten yakk ttarun-ten s snat n talγiwin-agi ma d aneggaru-nni cukkeγ triḍ a d-tinniḍ "D AYA" !

Yella daγen wawal "ASSA" neγ "ASS-A", yal yiwen amek i t-yettaru, walaγ dakken deg yeḍrisen yura Kamal Nait Zerrad, s talγa-nni tamenzut i t-yettaru.

Sγur Meẓyan
Ssuref-iyi, ccḍeγ sin iberdan, deg wadeg n "A D-TINIḌ", uriγ "A D-TINNIḌ".

Sγur muhabdiki
azul fell-awen
awalen-agi: "iwumi" neγ "dayas' neseqdacin di temnaṭ-nneγ, maca ur walaγ ara win i ten-id-yuran akka, ahat ttarun-ten akken nniḍen,

amedya: win ur n-ggar leεnaya γef tutlayt-is, ur tt-yettmeslay, ur tt-yettaru, iwumi-t ihi...!

ad yili yella win yesserfan ameddakel-nni-nneγ, dayas ur d-iban ara akka!
tanemmirt a Meẓyan, ihi d kečč i d Ṭaglal?
ar tayeḍ
muḥend

Sγur Meẓyan
Azul a Muḥend, mačči d nekk i d Ṭaglal ! Limmer d netta cukkeγ ur itecceḍ deg "a d-tiniḍ" am akka ccḍeγ usawen !

Sγur Meẓyan
Azul,
Ma ur zgileγ ara, gziγ cwiṭ anamek n "dayas", a d-iniγ yessefk a t-naru-t "d aya s"!

Amedya : d aya s nedder, (d aya(gi) swayes i nedder), ur ẓriγ ma yelha wamek i t-uriγ ?

Sγur Meẓyan yewwet wugur!!!
Yewwet-iyi wugur nniḍen, uriγ-d "a t-naru-t" deg wadeg n "a t-naru"

Sγur muhabdiki
azul a Meẓyan ntecceḍ akk a gma, seg zik ur teffriz ara fell-aγ, alarmi d tura i terked tira n tmaziγt, yernu d tagi kan i yeffγen fell-as, ur nettrağu wihin neγ tihin a γ-id-awin tira nniḍen, γef waya, ilaq-aγ a tt-nelmed; Ma dayen yeεnan awalen ahat yal wa amek i ten-yettmeslay di temnaṭ-is, maca dagi daγen ilaq ad nesseqdan kan awalen iwulmen.
ar tayeḍ
muḥend

Sγur Ay imeddukal
Azul ay imeddukal,
A mačči d reffu i rfiɣ a dda Muḥ, ɛni d tinna akken « ṭṭef-iyi neɣ ad ɣliɣ »!
Tanemmirt ilmend usegzi n wawal-nni « uggiz », dɣa tesmektaḍ-iyi-d s yes-s imi walaɣ-t deg yiwen wesmel, maca, ttuɣ-t. Ihi akken i k-n-nniɣ kan : sserwes (qaren)-it-id neɣ ssers-it-id zdat wemyag yellan am netta di teqbaylit, tesseftiḍ-t. Maca, ur ḥṣiɣ a d-teɣliḍ deg wemyag i t-yecban di teqbaylit, (acku talɣa-nni-ines tettweḥḥi-t-id ad yili d arbib --Adjectif
-- am « ubrik, umlil, ungif »… mačči d amayag !) ɣas ma llan yemyagen i ibeddun s « u » am urar, ugar… Aql-aɣ ad nnadi fell-as, mi t-nufa a k-in-taweḍ tririt. Yella daɣen yiwen wawal s unamek-agi “ amsuded=imprimé” i yesseqdec Kamal Buɛmara (wagi d aduktur di tsekla tamaziɣt mačči d Ṭaglal yewwet ṭaglal!).
Ṭaglal

Sγur Wa nniγ-aaaaak!!:
Wa nniɣ-aaaaak!!: A Meẓyan-agi yettnadi a yi-yawi adeg-iw! Yernu yezmer ad yili d yiwen si terbaɛt-nni n “INALCO”, ad terwi! Ma nniɣ-ak yeẓwer, atan yeẓwer!
Ussan-agi yezrin, akken d-rsen iwellihen-agi deg wesmel, tetti tegnit fell-i, uɣaleɣ d wayeḍ! A semmus yezgaren i yemmezlen deg taddart-iw IṬAGLALEN” wamag seksu d wudi d tamment qqimen ttmenṭaren, awi-d anwi ara yeččen!.. A d timecreṭ. D tameɣra meqqren di taddart, d tajmilt i mmi-tsen Ṭaglal a wi awal ternuḍ! Ngum ara d-rsen iwellihen-agi, yella Ṭaglal amzun ur yelli, yiwen ur s-yettak azal; ula d baba yerkeḍ-iyi, yerna yerkeḍ ula d tamɣart n yemma ɣef ddra-w! Akken ara d-yekcem, yini-yas: I yilef-nni n mmi-m, i yesluffuẓen akken am welɣem?! Tikkal yini-yas: I weɣyul-nni n mmi-m mazal-it igen?!... Ma d ass ideg d-rsen iwellihen-agi, akken d-yekcem, yebren cclaɣem-is, iḍegger icuḍaḍ ubernus-is ɣef tuyat-is, yenna: Mmi-tneɣ Ṭaglal d izem! taddart akk tettmeslay fell-as “ Ṭaglal d amaziɣ n tidet! yiwen uṭaglal i nesɛa di taddart Iṭaglalen! Dɣa yejbed-d 50 alef yefka-yas-ten i temɣart, u yenna-yas: Ax, efk-as-ten i Ṭaglal akken a d-yaɣ tabakit n tibent (tabac) akk d kra n tebyirin; ɛni mačči d argaz ay yella !”
Ṭaglal

Sγur Γef imeslayen-nni
Ɣef imeslayen-nni amek ara ten-naru:

Ger “DAYEN” akk d “D AYEN” mačči yiwen-is, amenzu yezdi , wis-sin ur yezdi ara. Amenzu anamek-is d wa “ dayen=yekfa, ifuk neɣ ifukk, yessuli”… amedya: DAYEN kfiɣ tabrat s tira. Wis-sin: D AYEN ara ččeɣ.
Tamawt: akken ad tifsus fell-ak: Lemmer a s-tekkseḍ “d “ i umenzu-nni ad yuɣal ur iseɛɛu kra unamek ( “ayen” iman-is kan ur d-yemmal ara nekfa taɣawsa), maca, wis-sin ɣas nekkes-as “d”-nni a t-nesseqdec ( ayen giɣ, giɣ-t). Ula d ger “DAYA” d “ D AYA” daɣen am imezwura…
„DA neɣ DAGI“ d amernu n wadeg, yezdi acku ur nezmir ara a d-nini „d a“ neɣ „d agi“! „Ilmend“ yezdi daɣen acku ulac „lmend“ iman-is kan (ɣas yella wawal-nniḍen “lmendad=I lmendad).
“ I wakken, I wumi…” wigi ssya i d-kkan: i+akken, i+umi (mi ara mlilent snat teɣra ini yekcem-d “w”: Kamal yettaru-ten zdin, ɣur-s netta d yiwet tenzeɣt ɣas llant snat “Iwakken”, “iwumi”, wiyaḍ ttarun-ten ur zdin ara.
“ASSA neɣ ASS-A”? Amenzu (ass) d amernu n wakud, wis-sin (-a neɣ agi..) d “arbib ameskan, Tigwi ttarun-ten ur zdin ara (ass-a/agi), Maca, Kamal yettaru-t yezdi acku ɣur-s netta d yiwen umernu kan.
Tamawt tamatut: “DAYEN “ d “D AYEN “mačči yiwen-is. “ILMEND” yezdi. “DAGI” Yezdi. “IWAKKEN” neɣ “I WAKKEN”, “ASSA neɣ “ASS-A” ar tura yal yiwen amek ten-yettaru.
Ma ur tegziḍ ara (ur d ak-nniɣ ara kkes “ara”-nni n tibawt! Tzemreḍ a d-tiniḍ “ ur ẓriɣ ara neɣ ur ẓriɣ”.) ɣas ini-d a dda Muḥend.
( Tettuḍ alugen-nni uzellum! Turiḍ „neseqdac“ mačči „ nesseqdac<qdec)!
Ṭaglal

Sγur muhabdiki
azul a Ṭaglal
yuεer γef win werğin yeγra illugan n tira ad yaru war ma yecceḍ, aql-ak tura d aselmad-nneγ deg wesmel, yid-k akka ar zdat, ad nissin tira akken iwata, nekk tteccḍeγ, anda i tella tuddsa n snat tergalin, neγ di "d" amedya talluft-agi a tt-yini, neγ ad tt-yini?, "i" acu i sseneγ, neγ acu isseneγ,

ma γef wayen yeεnan "ara" nekkni s leqbayel nuγ tanumi yid-s, a t-nekkes asmi ara neddukel, neγ "ad t-nekkes"?
ar tayeḍ
muḥend

Sγur muhabdiki
ssureft-iyi riγ a d-iniγ "tussda" mačči tuddsa,
anamek n wawal-nni (dayas neγ s dayas=c'est pour ça, s trupiẓt

Sγur Meẓyan
Azul fell-awen, γas kkes anezgum a Ṭaglal, ur d-usiγ ara akken a k-awiγ adeg-ik, ula d nekk la lemdeγ s temsirin-ik, tanemmirt tameqqrant!
Tamawt : awal-agi n Ṭaglal yella wanda i t-ufiγ, yettwaru akka : "ṭṭaglal", ma ur skidbeγ ara, deg usegzawal-nni n Dallet (Taqbaylit n At Mangellat).

Sγur Meẓyan
Ttuγ ur d-nniγ ara dakken ufiγ-t yettwaru "ṭṭaglal", deg wungal "Timlilit n Tγermiwin" n Ğamal Benεuf.

Sγur Azul
Azul,
Awi-d kan imi ur d-tusiḍ ara a yi-tawiḍ adeg-iw deg wesmel, a gma-tneɣ Meẓyan (ɣas isem-ik “Meẓyan”, maca, keččini tugareḍ Meqqran di tmusni!), acku teṭṭef-iyi tergagit seg-k!
“Ṭaglal” d wagi ay d azarisem-iw, akka ay ires deg waddad aɣarim; ur zmireɣ a t-beddleɣ neɣ ad kkseɣ seg-s kra, neɣ ad rnuɣ kra!.. Tegra-d deg wawal-a n “ṭaglal” neɣ “ṭṭaglal”?! Iban yella deg wayen yura J.M.Dallet, maca ur cfiɣ ara amek i t-yura. Tegra-d deg wungal “Timlilit n tɣermiwin” ma ur zgileɣ ara ad naf awal-a yura-t bab-is snat tikkal akka “ṭṭaglal”. Ungal-a yettwaru deg useggas 2000. Di tam (8)-agi iseggasen tbeddel tegnit ɣef tmaziɣt, telḥa, tger-d isurifen ɣer zdat.. yernu akken qqaren “skud nettimɣur, skud nettissin”.Tura ma ur teɛdizeḍ ara ad nger kra n tamawin ɣef snat tmuɣliwin yellan di tira:
1) llan wid d-yeqqaren isem yettwakkas-d seg wemyag, anamek-is targalt yessden deg wemyag ad tessed ula deg yisem; wiyaḍ nnan-d uhu! A d-nezwir s wawal yettwassnen nezzeh, yernu mgarraden di tira-s yemdanen, ssyen a d-nuɣal ɣer Ṭaglal, ssurfet-iyi ṭaglal d ṭṭaglal…
Ad neṭṭef amedya n :“AMUSSNAW”, neɣ “AMUSNAW”, “TAMUSSNI”, neɣ TAMUSNI”?! Neḥṣa akk, kkan-d seg wemyag: “ISSIN” mačči “ISIN”?! Ihi Yidir Ḥmed Zayed (i nessen akken yessefk, yernu nteg deg-s taflest ilmend n tmusni-ines d weɣnes-ines) yettaru-ten akka ““AMUSSNAW”, “TAMUSSNI” imi d-kkan seg wemyag “ISSIN” i wumi yessed “s”. Ɣef waya i ten-nettaru ula d nekkni ssden (ula d Ǧamal alammi d aseggas-a kan i yuɣal ur ten-itessed ara), maca, asmi ɣ-d-yenna Kamal ur ten-tessdet ara nekkes-asen tussda-nni. Ula d ṭaglal (mačči nekkini) akken daɣen. Yella wemyag “ ṭṭeglelli”, ṭṭeglelliɣ, teṭṭeglelliḍ… (yenna dɣa umedyaz Ṭeyyeb: Aql-iyi ṭṭeglelliɣ, ugadeɣ ad ɣliɣ..) u ɣef waya i t-yura akka bab n wungal d-tbedreḍ. Maca, tura a t-yettaru akka “ṭaglal” yeṭṭeglelli…
I tura teččiḍ tamsalt neɣ werɛad a MEẒYAN?! Qqar kan: d Ṭaglal i tent-iferrun!

Sγur Ṭaglal
Azul a dda Muḥend, ay amɣar azemni.
S yixef n ccix n Tqerrabt”
Ar tegreḍ-d isurifen meqqren di tira, a dda Muḥend. Ɣas ḥṣiɣ akken yessefk a dda Muḥend, d akken tura kan i tkecmeḍ di tallit ideg ara k-ikeccem ccek deg wayen ara taruḍ, akken turiḍ awal a k-d-iban mačči akken! Zik tettaruḍ kan, ur teẓriḍ d acu tettaruḍ, tura tebdiḍ tettissineḍ d acu tettaruḍ, u ɣef waya ara k-ikeccem ccek: ad tessdeḍ ayen ur ntessed, ad tekkseḍ tussda i wayen yessden… maca, ma tlekmeḍ akka a d-teffɣeḍ seg-s s tɣawla. Ɣas kkes akk anezgum a dda Muḥ, anagar tiwwḍin ara tawḍeḍ.
Tamsalt n tussda, cwiṭ seg-s d tamusni; ddeqs-nniḍen d ccfawat ɣef wawalen, ayen d-yegran d tannumi kan. Kečč ur tzeggleḍ ara aṭas di tussda, imedyaten deg wayen turiḍ:
ad nissin
ssneγ
yecceḍ
tuddsa
akka
akken
nneγ
neddukel
tella
a t-nekkes
10 wawalen-agi yellan usawen lhan.
Talluft (=taluft)
Illugan (=ilugan)
Sin wawalen-agi tzegleḍ deg-sen acku ur tessden ara: taluft, ilugan.
Ṭaglal

Sγur AMEK
Azul i tikkelt-nniḍen,
Tamsalt n tzelɣa n yimal („ad“) yessefk-as tamsirt, ssya ar kra n wussan kan a tt-neɛnu; ula d agnu n „I“ daɣen s wazal-is acku ddeqs ilugan i yellan deg-s: amassaɣ, tanzeɣt, udem n tseftit (3).., daɣen a d-tili fell-as temsirt deffir tzelɣa n yimal. Ssya ar yimir-nni, attan ihi tririt ɣef kra n wawalen-nni kan (acku d tamsirt kan akken i yessefken , akken ad negzu akk timsal):
a tt-yini, neγ ad tt-yini?
D amezwaru i yelhan, wis-sin yezgel. Dagi tella tzelɣa n yimal, yella wemqim udmawan d wemyag deg wurmir aḥerfi: Ma ulac amqim-nni “tt” ad yili akka s : ad imel, ma yella “tt”-nni neɣ akk imqimen-nniḍen…
A t-naru akka, llant snat talɣiwin :
A TT-YINI neɣ AD ATT-YINI (akka d agul “ad tt-yini), acku ma nerna-yas “d” i “a” yessefk a s-nernu daɣen “a” i wemqim “tt”=”att-”.
Wagi daɣen:
a t-nekkes, neɣ ad t-nekkes"? amezwaru yelha wis-sin yezgel.
Yessefk akka: a t-nekkes neɣ ad at-nekkes (akka d agul « ad t-nekkes »)

Wali daɣen dagi:
"i" acu i ssneγ, neγ acu issneγ,

D amezwaru i yelhan, wis-sin yezgel. “SSNEƔ” d amyag yettwaseftin deg wudem amenzu (nekk=Ɣ+afeggag n wemyag deg yezri “ss –e--”) “I”-nni d amssaɣ ur yeddi ara deg usefti n wemyag, ihi ur yessefk ad yezdi yid-s. “I”-nni yezmer ad yuɣal d “ay”, yezmer daɣen ad yettwikkes akk. Imedyaten:
“D ACU I SSNEƔ” neɣ “D ACU AY SSNEƔ” neɣ “D ACU SSNEƔ” akk lhan. (akka d agul “d acu issneɣ).
Ini-yi-d ma tegziḍ a dda Muḥend neɣ uhu ?
TAMAWT TAXXUṬRANT: Amyag “ini” deg yimal ur t-nesseqdac ara s “ad” (tazelɣa n yimal), nesseqdac-it s “a d-“ (tazelɣa n yimal d tzelɣa n tnila): a d-yini (mačči “ad yini”) a d-iniɣ (mačči “ ad iniɣ), ula d amyag “ as” daɣen akken “ a d-aseɣ” (mačči ad aseɣ), a d-yas (mačči ad yas)

Ṭaglal

Sγur AMEDDAKEL
I MUḥend
Yessefk a s-nruḥ kan s ttawil, akken qqaren akken "Tikli n yizem". Anamek-is yemla-yaγ-t-id yizem: Tedduγ kan ddac ddac, win -d-yuzzlen a yi-d-yaf deg webrid; win i yettazzalen mi ara yeεyu a t-afeγ yettrağu-yi. ( Win yegran yettwačč, win yezwaren yemmečč", d tagi ay d tikli n yizem).
"Ma yedda-d deffir nerğa-t, ma γer zdat ad at-nelḥeq" i yenna LEWNIS AT MANGELLAT. Ihi a s-nruḥ kan s leεqel kan.. Ma baγ(γabeγ) kra n wass neγ n wussan, mačči lmeεna-s ğğiγ asmel. Yernu ur riγ ad ḥerṣeγ taluft alamma teqres! Γef waya ur d-sserseγ ara dagi ilugan-nniḍen, xerṣum a ten-nettağğa cwiṭ ar d ismiḍen.
Win iran ad yelmed tira yessefk-as ad yettaru netta s yimad-is, ad yeggar tamawt i wiyaḍ amek ttarun.. " Win yebγan yenna : amek? win yugin yenna : ulamek!"
Ṭaglal


Sγur Meẓyan
Azul,

Tanemmirt a Ṭaglal ilmend n usegzi γef wamek i yessefk a naru "ṭaglal" d wawalen-nni i d-yekkan seg wemyag "issin", lecγal ddan ma d nekk ur ten-ẓriγ, ihi aql-i ferḥeγ ayen din imi k-id-ufiγ da, temliḍ-iyi kra n tγawsiwin i ibeddlen deg tira, wannag nekk mazal-iyi ttmuquleγ γer yedlisen i d-yeffγen azal n 10 iseggasen aya, d tidet greγ tamawt γef wemgirred-agi deg tira n wawalen "tamus(s)ni" akk d amus(s)naw, deg internet walaγ-ten ttwarun s yiwen "s", maca γilleγ d azgal i zeglen wid i ten-yuran.

Sγur muhabdiki
azul
tanemmirt a Ṭaglal aql-i medzeγ aṭas degmi yi-d-teniḍ teggareḍ deg tira-k ccek, ma tgerrez neγ txus, ma tella ciṭ n cfawat ad tuγaleḍ ad tettaruḍ akken iwata, acu kan deg tinna i yi-d-tuffiḍ bateγ akken i s-yenna b'uẓalim, yernu ttwagzayent akk timsirin-agi i d-tettakkeḍ a mass Ṭaglal nekk ṭfeγ-tent-id semmus γef semmus, maca ussan-agi ur staffeγ ara aṭas, ma zik-nni qedceγ γef warraw-iw, tura imi lliγ deg testaγt sseqdacen-iyi;

tamawt: awal: mdez=freḥ, "d bu cfawat i t-id-yennan i Lḥusin iqubab iḍelli deg wesmel, wissen ma akka ar t-nessefti"
awal: tastaγt=retraite
aseγtu ar γur-k? wissen kan ma ugtent tuccḍiwin neγ drus
ar tayeḍ
muḥend

Sγur ṬAGLAL
Azul,
D tidet kan i d-nniγ a dda Muḥend, tegreḍ-d isurifen n waγzen (mačči Yidir Awaγzen-nni d-yettarun tikkal deg wesmel) di tira. Lkem kan akka, teggareḍ tamawt , daya. D tidet daγen, anezgum n twacult d ayen (mačči "dayen") meqqaren a dda Muḥend. Nnan-as i yefker: "Anwa ay d zzman-ik ay ifker?- yerra-yasen-d: Akka seg wasmi d-nekker!" Akka i d aqbayli meskin, seg ta γer tayeḍ, ulac tawaγit i t-izeglen! Nessaram ad tifsus kan γef tarwa-nneγ, daya!
Ad tafem deffir tedmi ya, kra iwellihen yerzan "tazelγa n yimal, anda d wamek tt-nesseqdac", ayen-nniḍen d-tessutrem ar ussan d-iteddun, ma nedder. Ssarameγ kan ur zgileγ kra deg tira, acku s uγiwel i tt-id-ssewweγ.
Tanemmirt-nwen.
Tamawt: Tura kan i d-yuli uselway n tγiwant γer taddart-nneγ "At Ṭaglal", yewwi-yi-d agerdas n yiseγ s yisem n lbaladiyyatu Ṭṭaqqalila. A d-nuγal γer uneḍruy-agi meqqren.
ṬAGLAL

Sγur TAZELΓA N YIMAL
KRA IWELLIHEN ƔEF TZELƔA N TNILA : ANDA D WAMEK TT-NESSEQDAC .

TAZELƔA N YIMAL “AD” + URMIR AḤERFI = IMAL
“Urmir aḥerfi” d amyag mi ara yettwasefti s talɣa taḥerfit. Deg wakud yemmal-d tigawt ara yeḍrun “imira”, maca, talɣa-yagi ur telli neɣ ur tt-nesseqdac kan akka iman-is di teqbaylit n tura; anagar kan di drus tikkal neɣ deffir wemyag yettwaseftan yakan deg yimal, amedya di tezlit-a n Ferḥat Imaziɣen Imula: “Ma bɣan a yi-yenɣen, NƔEN-i (iyi)”. “NƔEN” dagi d urmir aḥerfi, lemmer a s-nernu tazelɣa n yimal “AD” ad yuɣal d imal, amedya: ad nɣen.
TAZELƔA N YIMAL “AD” , ɣas llant kra n talɣiwin-nniḍen i nezmer a tent-nesseqdec akken ad nezger yes-sent ɣer yimal, yecban: “ARA”, ladɣa di talɣiwin n wurmir ussid akk d umaɣun:
- “ARA”+AMAƔUN AḤERFI: “ARA” YARUN” (akk udmawen). “ARA”+AMAƔUN USSID: “ ARA YETTARUN (akk udmawen)”.

URMIR AḤERFI+TAZELƔA N YIMAL »AD »=IMAL
Imedyaten:
-Amyag “aru” deg wurmir aḥerfi:
aruɣ
taruḍ
yaru
taru
naru
tarum
tarumt
arun
tarumt
-Amyag “aru” deg yimal:
ad aruɣ
ad taruḍ
ad yaru
ad taru
ad naru
ad tarum
ad tarumt
ad arun
ad arunt
TAMAWIN:
1) Tazelɣa n yimal d “AD” +amyag (“ad taruḍ”), tinna n “A” kan iman-is di kra n wudmawen ( “a naru”) tekfa, dayen!
Imedyaten:
(akka i yessefk)
ad urareɣ
ad turareḍ (mačči “a turareḍ)
ad yurar
ad turar (mačči “a turar”)
ad nurar (mačči “a nurar”)
ad turarem (mačči “a turarem”)
ad turaremt (mačči “a turaremt”)
ad uraren
ad urarent.
Imedyaten: Azekka ad kecmeɣ ɣer wesmel, ad afeɣ dinna dda Muḥend.
** Tazelɣa n yimal di teqbaylit tasaḥlit “AWEQQAS neɣ AWQAS” d “DI” mačči d “AD”: DI SSƔEƔ= AD AƔEƔ.

TAZELƔA N YIMAL+TAZELƔA N TNILA+URMIR AḤERFI.
“TAZELƔA N TNILA” llant snat “ D” d “N”. « D » temmal-d tanila neɣ tama n win/wid d-yettmeslayen ; « N » temmal-d tanila neɣ tama n win/wid i wumi nettmeslay (tikkal ula d adeg iɣef nemmeslay yakan). Imedyaten deg yezri : « yusa-d (ɣur-i neɣ ɣur-neɣ)
Yusa-n (ɣur-k neɣ ɣur-wen) . Tazelɣa n tnila « D » d « N » teṭṭafar amyag neɣ yesseḍfar-itt wemyag ; deg yezri yessegray-itt wemyag : « yura-d, yura-n » . Deg yimal neɣ di kra n tenzaɣ, yezwaray-itt wemyag : Mi d-yuzen, mi n-yuzen ; ur d-nniɣ, ur n-nniɣ..
Mi ara temlil tzelɣa n yimal akk d tzelɣa n tnila, tamezwarut a s-nekkes « D » a d-yegri kan « A »:

a d-afeɣ/ a n-afeɣ
a d-tafeḍ/a n-tafeḍ
a d-yaf/a n-yaf
a d-taf/a n-taf
a d-naf/ a n-naf
a d-tafem/ a n-tafem
a d-tafemt/ a n-tafemt
a d-afen/a n-afen
a d-afent/ a n-afent

Akken yessefk:

a d-rewleɣ (mačči “ ad d-rewleɣ”)
a d-trewleḍ ( mačči “ad d-trewleḍ”)
a d-yerwel (mačči “ ad d-yerwel”)
a d-terwel (mačči “ ad d-terwel”)
a d-nerwel (mačči “ad d-nerwel”)
a d-trewlem (mačči “ ad d-trewlem)
a d-trewlemt ( mačči “ ad d-trewlemt”)
a d-rewlen (mačči “ad d-rewlen”)
a d-rewlent (mačči “ ad d-rewlent”)
*Akk wid yettarun “ ad d-yuɣal” acimi ur ttarun ara daɣen “ ad n-yuɣal”?!
Ɣurket tamsertit ( mi ara yemlil “D” aggaɣ n tzelɣa n tnila itett “T” n wudmawen n tseftit):
Deg wawal, neqqar: “ a d-rewleḍ, a d-rwel, a d-rewlem,a d-rewlemt” (iruḥen-asen yakk “T”-nni n wudem n tseftit), maca deg tira, yessefk akka: “ a d-trewleḍ, a d-terwel, a d-trewlem, a d-trewlemt”.
Tamawin: “D” n tzelɣa n yimal nessawal-it-id (di teqbaylit) d azenzaɣ “am “d”-nni yesɛan taneqqiṭ sufella di taɛrabt), ma d “D” n tzelɣa n tnila d aggaɣ ( am “D”-nni ur nesɛi taneqqiṭ di taɛrabt).
A d-yeddu neɣ a d-yefk isem-is!
TAMAWT: Tazelɣa n tnila “N” ulac-itt deg waṭas n temnaḍin n leqbayel: Bgayet, Sṭif, Lberǧ..; ulac-itt ula di yakk timeslayin-nniḍen n tmaziɣt.
Ur yessefk ad neɛreq ger waya:
“Ruḥ-n” (nnemgal n ruḥ-d) d “ruḥen”!

TAZELƔA N YIMAL+AMQIM UDMAWAN+URMIR AḤERFI.
Asemmad usrid:
a yi-yekkes neɣ ad iyi-yekkes (mačči “ad yi-yekkes)
a k-yekkes neɣ ad ak-yekkes (mačči ad k-yekkes)
a kem-yekkes neɣ ad akem-yekkes (mačči ad kem-yekkes)
a t-yekkes neɣ ad at-yekkes (mačči ad t-yekkes)
a tt-yekkes neɣ ad att-yekkes (mačči ad tt-yekkes)
a ɣ-yekkes neɣ ad aɣ-yekkes (mačči ad ɣ-yekkes)
a ken-yekkes neɣ ad aken-yekkes (mačči ad ken-yekkes)
a kent-yekkes neɣ ad akent-yekkes (mačči ad kent-yekkes)
a ten-yekkes neɣ ad aten-yekkes (mačči ad ten-yekkes)
a tent-yekkes neɣ ad atent-yekkes (mačči ad tent-yekkes).

Asemmad arusrid:
a yi-yekkes neɣ ad iyi-yekkes (mačči “ad yi-yekkes)
a k-yekkes neɣ ad ak-yekkes (mačči ad k-yekkes)
a m-yekkes neɣ ad am-yekkes (mačči ad m-yekkes)
a s-yekkes neɣ ad as-yekkes (mačči ad s-yekkes)
a s-yekkes neɣ ad as-yekkes (mačči ad s-yekkes)
a ɣ-yekkes neɣ ad aɣ-yekkes (mačči ad ɣ-yekkes)
a wen-yekkes neɣ ad awen-yekkes (mačči ad wen-yekkes)
a went*-yekkes neɣ ad awent*-yekkes (mačči ad went*-yekkes)
a sen-yekkes neɣ ad asen-yekkes (mačči ad sen-yekkes)
a sent-yekkes neɣ ad asent-yekkes (mačči ad sent-yekkes).

Anda-nniḍen qqaren:
A kent*-yekkes neɣ ad akent*-yekkes (mačči ad kent*-yekkes)

Di kra n tuddar di Lberǧ n Buɛrariǧ, amqim di kra n wudmawen izeggir, yettegray:
A t-teččeṭ-it= a t-teččeḍ.

TAZELƔA N YIMAL+AMQIM UDMAWAN+TAZELƔA N TNILA+URMIR AḤERFI.
Asemmad usrid:
a yi-d-yaf neɣ ad iyi-d-yaf (mačči “ad yi-d-yaf)
a k-id-yaf neɣ ad ak-id-yaf (mačči ad k-id-yaf)
a kem-id-yaf neɣ ad akem-id-yaf (mačči ad kem-id-yaf)
a t-id-yaf neɣ ad at-id-yaf (mačči ad t-id-yaf)
a tt-id-yaf neɣ ad att-id-yaf (mačči ad tt-id-yaf)
a ɣ-d-yaf neɣ ad aɣ-d-yaf (mačči ad ɣ-d-yaf)
a ken-id-yaf neɣ ad aken-id-yaf (mačči ad ken-id-yaf)
a kent-id-yaf neɣ ad akent-id-yaf (mačči ad kent-id-yaf)
a ten-id-yaf neɣ ad aten-id-yaf (mačči ad ten-id-yaf)
a tent-id-yaf neɣ ad atent-id-yaf (mačči ad tent-id-yaf).

Asemmad arusrid:
a yi-d-yaf neɣ ad iyi-d-yaf (mačči “ad yi-d-yaf)
a k-d-yaf neɣ ad ak-d-yaf (mačči ad k-d-yaf)
a m-d-yaf neɣ ad am-d-yaf (mačči ad m-d-yaf)
a s-d-yaf neɣ ad as-d-yaf (mačči ad s-d-yaf)
a s-d-yaf neɣ ad as-d-yaf (mačči ad s-d-yaf)
a ɣ-d-yaf neɣ ad aɣ-d-yaf (mačči ad ɣ-d-yaf)
a wen-d-yaf neɣ ad awen-d-yaf (mačči ad wen-d-yaf)
a went*-id-yaf neɣ ad awent*-id-yaf (mačči ad went*-id-yaf)
A sen-d-yaf neɣ ad asen-d-yaf (mačči ad sen-d-yaf)
A sent-id-yaf neɣ ad asent-id-yaf (mačči ad sent-id-yaf).

Anda –nniḍen qqaren:
A kent*-id-yaf neɣ ad akent*-id-yaf (mačči ad kent*-id-yaf)

Wigi d kra iwellihen kan (ɣef tzelɣa n yimal d wanda/wamek ara tt-nesseqdec), wamag taseftit ɣezzif webrid-is… Maca, akken tenna tteryel/teryel i Ḥmed Ccqa/Ḥmed Ben ṣṣelṭan/Mqidec Bu lehmum: “ Ma ur k-id-yesseɣli waḍu n tegrest, a k-id-yesseɣli waḍu n wemwan (lexrif); ma ur k-id-yesseɣli…

ṬAGLAL

Sγur |muḥend | |
azul a Mass aselmad
ẓer ma yewqem akka neγ uhu? acku sεiγ ccek imi ttaruγ "nnγan-t, nnfan-t"dagi d amallay wis-kraḍ deg usget, maca amek ara d-yeffeγ imi ara nessefti amyag, ma akka: nnγiγ-t tennγiḍ-t yennγa-t tennγa-t nennγa-t tennγam-t tennγamt-t nnγan-t, (daγen nnfan-t

tamawt: deg wemyag ruḥ, ad ruḥeγ ar tmurt, ruḥeγ-d, ruḥeγ-n, ttruḥuγ, maca anamek ibeddel: d acu i tesruḥeḍ? sruḥeγ yiwet tγawsa, ccfawat-nni n zik akk sruhuyeγ-tent tura,
ar tayeḍ
muḥend

Sγur Ṭaglal
Azul a dda Muḥend, azul akk.
Nwiɣ dayen tjemmleḍ imi ur d-testeqsaḍ ara akka!
Kra seg wayen d-tessutreḍ:
Amyag « neɣ », « enɣ » atan wamek ara t-nessefti : (deg yezri) nɣiɣ, tenɣiḍ, yenɣa, tenɣa, nenɣa, tenɣam, tenɣamt, nɣan, nɣant. Am wakken nwala da, ur yessid ara « n »-nni. Daɣen amyag „nfu“: nfiɣ, tenfiḍ, yenfa, tenfa, nenfa, tenfam, tenfamt, nfan, nfat. Tegra-d deg wemqim udmawan s usemmad usrid“t“ a t-nernu kan deffir wemyag s ucuddu, amedya: nɣiɣ-t, tenɣiḍ-t, yenɣa-t, tenɣa-t, nenɣa-t, tenɣam-t, tenɣamt-t, nɣan-t, nɣant-t. Yessefk ad nissin (ɣas mačči deg yiwen wass kan) aya: Yal amyag ara nessefti, ad neḥṣu deg-s aya: aẓar n wemyag, afeggag n wemyag, akud neɣ melmi, udmawen n tseftit neɣ anwa i igan tigawt. Ayagi merra a s-d-nuɣal ssya d afella. Maca, ahat yelha ma neẓra aya s tewzel kan: Udmawen n tseftit (amek ara nẓer anwa i igan tigawt):

S umata llan kraḍ wudmawen di tseftit: Win yettmeslayen „ nekk“. Win i wumi nettmeslay“ kečč d kemm“. Win iɣef nettmeslay “netta d nettat”.

Asuf:
Udem amenzu: ……ɣ (uli+ɣ)>nekk=…..ɣ (čči+ɣ=ččiɣ)
Udem wis-sin: t…….ḍ (t+uli+ḍ)>kečč/kemm=t…ḍ (t+čči+ḍ=teččiḍ)
*Udem wis-kraḍ: y/i ….. (y+uli/i=ruḥ)>netta= y/i (ye+čča=yečča)
*Udem wis-kraḍ: t ….. (t+uli/t+ruḥ)> nettat= t (te+čča=tečča)
Asget:
Udem amenzu: n…. (n+uli)> nekkni/nekkenti= n (ne+čča=nečča)
Udem wis-sin: t…..m (t+uli+m)> kunwi=t….m (te+čča+m=teččam
Udem wis-sin: t…..mt (t+uli+mt)> kunemti= t….mt (te+čča+mt=teččamt)
Udem wis-kraḍ: ….n (uli+n)> nutni=……n (čča+n=ččan)
Udem wis-kraḍ: ….nt (uli+nt)>nutenti= …..nt (čča+nt=ččant)
Tamawt:
1) amyagen yebdan s yiwet tergalt (ruḥ, ru…) udem wis-kraḍ n tseftit yettili s „i“ i+ruḥ=iruḥ/t+ruḥ=truḥ, i+ru=iru/t+ru=tru. Imyagen yebdan s snat tergalin (krez, xdem…) udem wis-kraḍ n tseftit yettili s „ye“ ye+krez=yekrez/te+krez=tekrez. Akk imyagen yebdan s teɣri (ali , uɣal, if) udem wis-kraḍ n tseftit yettili s „y“ y+uli=yuli/t+uli=tuli.
2) Afeggag n wemyag yettbeddil ilmend n wudmawen n tseftit, ilmend n wakuden, ilmend n tewsit.. afeggag n wemyag „ali“ deg wurmir d wa“ali“, maca, deg yezri „ uli“. Afeggag n wemyag „ečč“ deg sin wudmawen imenza deg yezri d wa „čči“, deg wiyaḍ akk „čča“ ; maca deg wurmir „ ečč“.
A sent-id-nuɣal akk a dda Muḥend, ur feccel (mačči ur feččel) ara kan.
Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
Azul i tikkelt-nniḍen,
Ssya ar kra n wussan kan a d-nessers da kra ilugan ara yerzun agnu n "i" anda ara yezdi d wanda ur izeddi d wawal. Ussan-nni yezrin ğğiγ kra yellan, ula d tarmest-nni i niqal ad tili d mass aselway n tγiwant n At Ṭaglal ideg ara yi-d-yettunefk ugerdas, beṭleγ-tt! Ṭaglal werğin "ibeddel adrum s weγrum"! bdiγ ttsuγuγ din: Daεi d ilelli, leḥkem d amaruz!
Tamawt: Tanemmirt a dda Muḥend imi s-temmeslayeḍ i Tafat γef iwellihen-agi; a wi yufan a d-rnun akk γer da, acku ahat ad agmen ssya kra n lewqam.
Ṭaglal

Sγur |muḥend | |
azul fell-awen
tanemmirt-ik a Ṭaglal ur feccel ara kan kečč a gma imi aselway n taddart iṭaglalen ur k-yessuli yara tajernaṭ ilmend twuri-yagi-inek uselmed, anwa akka izemren akk ad ijemmel tamusni γef ilugan n tira? wissen ahat d Dda Lḥusin iqubab, imi akka ur d-iban ara acḥal aya, ma d nekk mazal aṭas i yi-xusen a t-lemden ar γur-k, a wi yuffan aṭas ara d-iḍefren timsirin-agi u yal yiwen a d-yini deg wanida yettaff uguren;
ar tayeḍ
muḥend

Sγur |muḥend | |
ssuref-iyi ttuγ ur k-id-sseqsaγ ara, ma taddart at Ṭaglal ffγen-d akk ad ttsuγun yid-k: Daεi d ilelli, leḥkem d amaruz!

Sγur Meẓyan
Azul fell-awen, yal tikkelt ideg ara stufuγ, ṭṭafareγ timsirin n Ṭaglal, wid i d-yeqqaren dakken ulac allalen akken a nelmed taqbaylit, tura tḥerreḍ-ten γer lḥiḍ, ur zmiren ad rewlen !

Tanemmirt a Ṭaglal !

Tamawt : ur ẓriγ ara ma uriγ-d akken ilaq " tḥerreḍ-ten " ?

Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen,
Ay acek-ik a dda Muḥend , a lemmer yekk Leqbayel am kečč!..
D ayen irennun acrah i wul, imi yal tikkelt trennuḍ teggareḍ isurifen n waɣzen di tira, a dda Muḥ. Atan wanda i tzegleḍ kan ciṭuḥ:
i yi-xusen= “i yi-ixuṣṣen” (amyag : xaṣṣ deg wudem wis-kraḍ).
Yuffan= « yufan » ( amyag af deg wudem wis-kraḍ)
Yettaff= « yettaf » (amayag af di talɣa tussid « ttaf » deg wudem wis-kraḍ).
Mačči d isuɣan i ixuṣṣen di taddart Iṭaglalen, imi anagar isuɣen i yeṭṭuqten ɣur-neɣ! Ma d tira s tmaziɣt anagar kraḍ yemdanen i yellan di tegnit-a:
-Ccix Muḥend Lɛerbi, wagi yettaru tamaziɣt s taɛrabt, ma yexḍa netta ulac anwa ara tt-id-yesneṭqen!
– Ccix Bu uferciḍ n At tazzert, wagi yettaru s Tifinaɣ. Maca, Seg umeẓẓuɣ ɣer umeẓẓuɣ! kra yellan yenṭeḍ, d yiwen ujeɛbub akk; ulac ɣer ɣur-s ilem neɣ acuddu ger wawal d wayeḍ! Yernu la k-yeqqar tagi isem-is „TIFIN-NNEƔ“ sennig-s akin d agrireb! Ɛeddi tura kečč ini-as „ tagi snulfan-tt-id kan di 1967, wamag tifinaɣ Aheggar ulac deg-s izenzaɣen, tiɣra..
Si leɛḍil ar d asent-id-nuɣal akk, aru ternuḍ a dda Muḥ.
Azul fell-awen,
Ay acek-ik a dda Muḥend , a lemmer yekk Leqbayel am kečč!..
D ayen irennun acrah i wul, imi yal tikkelt trennuḍ teggareḍ isurifen n waɣzen di tira, a dda Muḥ. Atan wanda i tzegleḍ kan ciṭuḥ:
i yi-xusen= “i yi-ixuṣṣen” (amyag : xaṣṣ deg wudem wis-kraḍ).
Yuffan= « yufan » ( amyag af deg wudem wis-kraḍ)
Yettaff= « yettaf » (amayag af di talɣa tussid « ttaf » deg wudem wis-kraḍ).
Mačči d isuɣan i ixuṣṣen di taddart Iṭaglalen, imi anagar isuɣen i yeṭṭuqten ɣur-neɣ! Ma d tira s tmaziɣt anagar kraḍ yemdanen i yellan di tegnit-a:
-Ccix Muḥend Lɛerbi, wagi yettaru tamaziɣt s taɛrabt, ma yexḍa netta ulac anwa ara tt-id-yesneṭqen!
– Ccix Bu uferciḍ n At tazzert, wagi yettaru s Tifinaɣ. Maca, Seg umeẓẓuɣ ɣer umeẓẓuɣ! kra yellan yenṭeḍ, d yiwen ujeɛbub akk; ulac ɣer ɣur-s ilem neɣ acuddu ger wawal d wayeḍ! Yernu la k-yeqqar tagi isem-is „TIFIN-NNEƔ“ sennig-s akin d agrireb! Ɛeddi tura kečč ini-as „ tagi snulfan-tt-id kan di 1967, wamag tifinaɣ Aheggar ulac deg-s izenzaɣen, tiɣra..
Si leɛḍil ar d asent-id-nuɣal akk, aru ternuḍ a dda Muḥ.
Ṭaglal


Sγur Ṭaglal
Azul a gma-tneɣ Meẓyan,
Ayen yerzan asteqsi-inek : ma yelha akka " tḥerreḍ-ten " neɣ uhu ?!
- Ma triḍ akken t-ttarun akk yemdanen atan yelha, igerrez, iwata, iwenneɛ.. maca ma triḍ tidet, atan d ayen-nniḍen!
Tamenzut : akken ad nwali yal amyag amek ara t-naru, yessefk ad nuɣal ɣer ufeggag-ines deg wanaḍ (ma nra talɣa taḥerfit) aḥerfi ilaw, neɣ ɣer wanaḍ ussid (ma nra talɣa tussidt-ines) ilaw.
Ihi, tura a d-nuɣal ɣer wemyag-agi :
Ma « ḥerr » i neqqar atan yelha « tḥerreḍ-ten », maca, ma akka « ḥerrer“ atan ihi yewwet-ik wugur. Ɣef wakken ssneɣ amyag (ma ur yi-yewwit ara wugur) : « ḥerrer/ttḥerrir ». « Ḥerrer » a t-nessers zdat yemyagen i t-yecban : beddel, ɛeṭṭel, xemmem.. Yessefk ihi a d-neffeɣ seg tinna akken n lewhi kan, ɣas ad ḍṣen fell-aɣ medden imi ur nnumen s tigi! Yessek akk tirgalin yellan di talɣa tamenzut n wemyag ad ilint mi ara nessefti yal amyag :

beddel, ɛeṭṭel, xemmem, ḥerrer
beddleɣ, ɛeṭṭleɣ, xemmmeɣ, ḥerrreɣ
tbeddleḍ, tɛeṭṭleḍ, txemmmeḍ, tḥerrreḍ
ibeddel, iɛeṭṭel, ixemmem, iḥerrer
tbeddel, tɛeṭṭel, txemmem, tḥerrer
nbeddel, nɛeṭṭel, nxemmem, nḥerrer
tbeddlem, tɛeṭṭlem, txemmmem, tḥerrrem
tbeddlemt, tɛeṭṭlemt, txemmemt, tḥerrremt
beddlen, ɛeṭṭlen, xemmmen, ḥerrren
beddlent, ɛeṭṭlent, xemmment, ḥerrrent.
Ger tamawt-agi taxxuṭrant:
Acimi i nqebbel ad mlilent kraḍet tergalin dagi “ddl”, “ṭṭl”, nettagi-tent ad mlilent da: “mmm », « rrr » ??!!
Acimi daɣen di kra n wudmawen nettaru amyag akk s tergalin-ines, deg wudmawen-nniḍen nessenqas deg-sent?! Yiwen wemyag deg yiwen wakud, a t-nettaru s snat talɣiwin!!
Wali dagi (acḥal n “m” d wacḥal n “r” i yellan):

“ixemmem, iḥerrer”
„ txemmem, tḥerrer“
„ nxemmem, nḥerrer“
Wali dagi (acḥal n “m” d wacḥal n „r“ i yellan) amek ten-ttarun akk imaziɣen:

xemmeɣ, ḥerreɣ
txemmeḍ, tḥerreḍ
txemmem, tḥerrem
txemmemt, tḥerremt
xemmen, ḥerren
xemment, ḥerrent.
I kečč d acu tenniḍ deg waya, a gma-tneɣ Meẓyan?
Asekkur!... a madam Nuɣmun!...
Ṭaglal


Sγur Meẓyan
Azul a Ṭaglal, tanemmirt imi terriḍ i tuttra-w, amyag "ḥerrer" ur t-ssineγ ara, ahat ad yili d "gma-s" n wemyag "ḥerr" i sseqdacent kra temnaḍin tiqbayliyin, neγ d nekk ur negzi amyag-agi, acku mazal-iyi seg wid-nni yettarun am akken ttmeslayen.

Tanemmirt yessden a Ṭaglal.

Sγur Meẓyan
Neγ triḍ a d-tiniḍ dakken γelḍeγ, deg tidet d amyag "ḥerrer", ma d nekk rriγ-t "ḥerr", acku akka i s-selleγ.

Amedya : Bγan ad aγ-ḥerren γer lḥiḍ.

Yessefk a t-naru : "Bγan ad ḥerrren γer lḥiḍ" neγ "bγan ad aγ-ḥerreren γer lḥiḍ" ?

Sγur Meẓyan
Suref-iyi a Ṭaglal yewwet-iyi wugur, snat n tedmiwin-agi d-uriγ nnig tagi, ur tent-ttarra yara di ddehn-ik, ruḥeγ deg-sent akk !!! Tanemmirt tameqqrant γef temsirin i γ-tettawiḍ, ad ak-iniγ tidet, ddeqs n tikkal i γrin asegzi-agi-inek d wamek gziγ ayen triḍ a yi-d-temleḍ !

Sγur |muḥend | |
azul a Ṭaglal
di tira-w tteccḍeγ aṭas deg "i" amedya: i yi-(i)xuṣṣ(en) ma akka dduklen-d i sin deg ussefti n wemyag-a asuf wis-kraḍ, d usget wis-kraḍ, ma d ayen yaεnan tineqqiṭ n "ṣ" d "ṛ" ad nefrez ala deg (ser neγ ṣer) ( ṛwiγ neγ rwiγ) ma deg wayen nniḍen, llan wid yeqqaren "tabṛat", ma d Dda Sliman Σazem netta yeqqar "tabrat"
muḥend

Sγur Ṭaglal
Azul a gma-tneɣ Meẓyan,
(Awi-d kan imi nettemsefham.Tidmi-yagi rniγ-tt-id kan, ahat ad yili deg-s kra ara yessegzin ugar γef wayen d-nenna yakan. Awer tennuγniḍ a gma-tneγ Meẓyan)

Tanemmirt dɣa imi tettakeḍ azal i wayen d-neqqar da. Tamsalt n wemyag “ḥerr”, tura ma akka i t-teqqarem, ɣas aru-t akken, ulac fell-as. D acu kan yessefk ur s-nettbeddil ara talɣa seg wudem ɣer wayeḍ, daya. Yelha daɣen ma nemsegza ɣef taluft-a (ɣas ma ur d aɣ-terzi taluft n tmeslayt am wakken i ɣ-terza tin n tira): Amyag-a “ḥerr” akka i t-neqqar akk acku deg wawal ulac deg-s kra n ẓẓerb, akken i s-yehwa i wemdan yini-t-id..maca, yelha daɣen ma nger tamawt i snat tamawin-a: Di talɣa tussidt n wemyag-a, werǧin sliɣ i kra n yiwen yenna-d “ttḥerr”, neqqar akk akka “ttḥerrir”, ihi di talɣa taḥerfit-ines d ta” ḥerrer”. Tis-snat: d amyag i d-yekkan si taɛrabt “ḥerrara, yuḥerriru” (ger tamawt acḥal n “r” i yellan deg-s).
Fiḥel ma rẓiɣ-ak aqerruy-ik, imi ayen yesɛan azal d wa:
Yal amyag (ladɣa ideg ncukk) yessefk a t-nessers zdat n wemyag i t-yecban ( i nessen akken yessefk), ssyen a t-nessefti. Daɣen : Ɣas ad nezgel di tira n kra n wemyag, maca, ur yessulef ara kan ad nettaru yiwen wemyag s waṭas n talɣiwin, daya.
Maca, “s cwiṭ n ṣṣwab maḍi maḍi”: amek ara naru: “ ɛeṭṭleɣ (“ṬṬL” 3 tergalin), ssyen ad naru “ xemmeɣ” (ur nqebbel ara 3 “m”?!)ad nuɣal din kan a tent-neqbel “ixemmem” ( 3 “m”)?!
Tanemmirt
Ṭaglal

Sγur |muḥend | |
yur-k kan a Mass Ṭaglal a ma a s-tiniḍ a k-sslemdeγ aneqqeḍ, "amḥaṣ" n tneqqiḍin, nekk mazal ar tura yekkat-iyi wugur di tira, d awal kan i t-id-yewin,

akken d-tenniḍ, yal yiwen s wacu yettamen, maca ttafen-d timental nutni iwakken ad ssebken assegmu n tmaziγt, am ccix Muḥend Lεerbi, am ccix Bu ferciḍ,
amezwaru d agemmay n iramiyen, netta iεudd-as d Ṛebbi i t-id-yessnulfan, wis-sin ur yeẓra-yara d agemmay-nni n tifinaγ i d-ssnulfan imaziγen i wwin akka wakka, tura yuγal-d ar γur-neγ, nsemma-yas, agemmay n Mεemri, nekk akka i t-gziγ; wissen ma ccḍeγ aṭas deg tira neγ uhu?
muḥend

Sγur Ṭaglal
Azulen a dda Muḥend,

Tanemmirt imi tesseḥraṣeḍ nezzeh akken ad tissineḍ ugar, ayagi d ayen yesnecraḥen ul. D tidet, llant kra n temsal yettilin d ugur i win yettnadin ad yissin ( wid ur nri ad issinen, wigi ulac γur-sen ugur, acku akken d-tusa akken), amedya-yagi n wegnu n "i"; imesla ufayen...
Agun n "i" a s-d-nuγal s talqayt, tura d tiririt kan i westeqsi-inek:
"I" neγ "y" n wudem wis-kraḍ asuf (netta) yedda neγ yezdi d wawal acku d netta ara γ-d-yemlen d wis-kraḍ i terza tigawt:
Iruḥ, iru,iḥulfa ( "i" i wemyag yebdan s yiwet tergalt am yemyagen: "ruḥ, ru, ḥulfu...) yerwa, yenna, yuγal ( "y" i yemyagen yebdan s snat tergalin --lmed, xdem..--, neγ yebdan s teγri " ali, urar, af, ečč...). Ma d udem wis-kraḍ asget ulac deg-s "i" neγ "y" acku d "n" di taggara i d udem-ines, d acu kan ma nufa yezwar deg-s "i" neγ "y" winna yedda d wemyag am "ifen" ( if+en).... Maca, yessefk daγen ad nissin d akken tella yiwet talγa-nniḍen i wumi qqaren "amaγun" ideg akk udmawen (deg yilaw) beddun akk s "i" neγ "y": Wid iruḥen, nekk yeččḥen, kečč yessnen, Meẓyan iḥercen, dda Sεid iẓewren, at wesmel yelhan... Ma di tibawt-ines izeggir s "n" wid ur nečči, nekkni ur nenγi, kunwi ur nemmut, nettat ur nḥemmel....
A d-nuγal γer γur-s ussan-a.
Ma d imesli ufayayen "r" yettwakkes seg iwellihen-nni n INALCO, maca, llan wid i t-yesseqdacen akken kan ad bḍun ger sin wawalen yettemcabin am "rwiγ" (si rwi), akk d rwiγ( si rwu). Kamal U Ẓerrad yekkes-it akk di tira-s acku ay akken yeγs yili wawal yettwagzay deg weḍris... llan daγen wid ur t-nekkis ara acku ahat ur ẓrin ara ( ma d at tγennant wigi fiḥel awal). Tegra-d di tufayt yessefk-as kra n tmuγliwin: yessefk ad nessin awal anda tella deg-s tufayt, aẓar n wawal ma yekka-s si taεrabt a s-nerr tufayt anda tella di taεrabt...
Ar tayeḍ a dda Muḥend
Ṭaglal

Sγur AGNU N "I"
Kra iwellihen ɣef wegnu n « I ».
I wakken ad nẓer amek ara naru “I”-yagi; anda ara yili yezdi d wawal d wanda ur yezdi ara d wawal.
Anda ara yezdi d wawal:
1) “I” n yisem yezdi d wawal.
Kra n yismawen imalayen beddun s “I”, dagi “I” yezdi d wawal, imedyaten ( kra n yismawen n wasuf): Izem, inisi, ilef, ilem, iɣil… ur yessefk ara ad naru “I”-nni yeɛzel ɣef wawal, am wakka: I zi, I lef.
-- tigti n yismawen imalayen deg wesget beddun akk s “I”, imedyaten: Ifassen, iḍarren, imawen, ilfan, izmawen, imɣaren…..Daɣen ur yessefk ara ad naru “I”-nni yeɛzel ɣef wawal( I zan, i lfan).
Tamawt: Tiɣri-nni “I” neɣ “A”neɣ “U” d amagrad am winna n Tefransist “ le chat” “ la maison”… Zik-nni asmi ulac lmaqarun amagrad di tmaziɣt, yella ur yenṭiḍ ara d wawal: a xxam, a rgaz… Maca, tura dayen yefra ccɣel-is, yenṭeḍ d wawal, yefra wawal.

2) “I” n wudem wis-kraḍ n tseftit:
Amyag yesɛan yiwet tergalt zdat teɣri: Ruḥ, ḥulfu, ru…
Dagi, udem wis-kraḍ n tseftit yettili s “I”: Iruḥ (truḥ), iḥulfa (tḥulfa), iru (tru), ira (tra).. Tamawt: “I” deg wunti ur yettili ara deffir “t”: T(ulac)ruḥ.
Tamawt:
-- Imyagen yesɛan snat tergalin zdat teɣri: Xdem, kcem, ɛdel….
Dagi, udem wis-kraḍ n tseftit yettili s “ye”: Yexdem (texdem) yekcem (tekcem), yeɛdel (teɛdel) Tamawt: “ye” deg wunti yettuɣal d “te”: Texdem.
-- Akk imyagen ibeddun s teɣri: af, ali, aɣ…
Dagi, nrennu-yas kan “y”: Yufa (tufa), yuli (tuli), yuɣ (tuɣ)
Yuɣ awal n baba-s, ad yaɣ awal n yemma-s. Ad yali d asawen. Yuli s igenni…
-- Ula d talɣa umaɣun daɣen kif kif: Ikerzen, yettarun, yafen …
3) “I” n wemqim s tenzeɣt:
Fell-i, deg-i, seg-i, aql-i, sɣur-i..

Anda ur yezdi ara d wawal:
1) “I” n tenzeɣt ur yeddi ara neɣ yettwaḥwaṣ ɣef wawal:
Fkiɣ idrimen i gma. Nniɣ awal i yemma. Uzneɣ i umeddakel-iw. Rriɣ-tt i tɣimit. Seg wegdud i wegdud… Tamawat “I” n tenzeɣt yeṭṭafar-it-id yisem ( mačči am “I”umassaɣ yeṭṭafar-it-id wemyag).
Amassaɣ: Tira i nelmed/tira ay nelmed/tira nelmed.
Tanzeɣt: Uriɣ-as i yelli. Awal i kunwi.Taqbaylit i wegdud.

Anda ur yeddi ara d wawal:

1)“I” umassaɣ ur yeddi ara neɣ yettwaḥwaṣ ɣef wawal:
Awal i nemla. Aɣerbaz i nebna. Tamaziɣt i neɣra..Maca, nezmer daɣen ad nbeddel “I”-nni s “ay” ula d netta ur yezdi d wawal: Awal ay nemla. Aɣerbaz ay nebna. Tamaziɣt ay neɣra.. yernu amassaɣ nezmer a t-nekkes akk, awal-nneɣ ad yeqqim akken s unamek-ines: Awal ( ) nemla. Aɣerbaz ( ) nebna. Tamaziɣt ( ) neɣra..
-- Maca, “I” umassaɣ s tenzeɣt yedda d yid-s ( akka i yenna Kamal U Ẓerrad): Ideg, iseg, iyes, iɣef.. Zik nettaru-t akka : i deg, i seg, i yes, i ɣef…
2) “I” Umassaɣ zdat tzelɣa n tnila mi ara tezwir amyag ur ineṭṭeḍ ara yid-s:
i d-nečča, i d-nenna, i d-nefka, i n-nefka, i n-tuznem… Maca, win n tzelɣa n tnila deffir wemqim yedda yid-s, acku mačči d amssaɣ, yettili kan akken ad yebḍu ger tergalin: yenna-t-id, yesserwel-iken-id, yuzen-awent-id… Ula d “I”n wemqim udmawan daɣen akken am tzelɣa n tnila : I k-yenna, i yi-tečča, i wen-uznen.. Maca: Yenna-yasen-t-id, tečča-yas-t-id, tuzen-iken-id…

Tamawt: Wigi, d kra iwellihen kan; ur tettuneḥsab ara d tamsirt. Ma llan kra n yesteqsiyen nezmer a d-nerr fell-asen.
Tanemmirt
S wazul n Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen/t
Ssarameγ ad ilin wid/tid ara yafen kra n cwiṭ ubaγur deg wayen akka d-sserseγ ass-a. Ussan d-iteddun a d-nuγal s kra iwellihen ara yerzun imesla akken d-yessuter dda Muḥend i wumi nettazen azul.
Tanemmirt
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Tanemmirt a Ṭaglal γef iwellihen-agi, terniḍ-aγ-d ayen ara nelmed.

Sγur |muḥend | |
azul a Ṭaglal
atan tefkiḍ-aγ-id deg wayen ara nedhu, tanemmirt,

tamawt: i-nni umagrad ma yettuγal d "e"ar waruz neγ uhu, amedya: "acḥal i d-nuγ deg y(i) (e)dlisen n tγuri" "d izumal n y(e) (i)mdanen i d-irezzun" ttaffeγ daγen akka: "yennayer d aggur amezwaru n useggas γer yimaziγen" acimi mačči "γer imaziγen" war "y"

d tidet yal adlis n tγuri amek yettwaru,
muḥend

Sγur Ṭaglal
Azul a dda Muḥend, azul a Meẓyan; azul akk fell-awen/t.
Ad farṣeγ tagnit akken a sen-buddeγ tasekmut tameggazt i yakk imaziγen d tmaziγin yellan d inselmen ilmend n lεid-agi tameqqrant; ssarameγ yal aseggas a ten-id-tettaf di talwit, liser d teγzi n tmeddurt. "TASEKMUT TAMEGGAZT".
Ahat ad ilin wid ara s-yinin d acu d-yeqqar akka wagi, daγen?! Ihi fiḥel awham d westeqsi imi nekk seg wid yettqadaren yal asγan, u yal amdan γur-s azref akken a d-yesnulfu arebbit-ines swayes ara yefles (yamen); cciṭan ara yergem....
Tanemmirt-nwen a Meẓyan akk d dda Muḥend imi d-trezzum γer teγmert-agi, acku lemmer ad ḥṣuγ ulac win ara yafen xerṣum yiwen uwezwaz amecṭuḥ ubaγur, yili ur ttruẓuγ ara akk aqerruy-iw deg waya.
Addad amaruz am wakken t-id-nniγ yakan, maca ussan-a a d-uγaleγ γer γur-s s talqayt imi d tamsalt yesεan azal meqqren.
"I" mi ara yuγal d amaruz, γur-s ilugan-ines, s umata yettuγal d "ye" deg yismawen yesεan snat tergalin deffir umagrad:
ADDAD ILELLI: IRGAZEN. ADDAD AMARUZ: YERGAZEN.
IMΓAREN GNEN>GNEN YEMΓAREN.
Tegra-d di kra n yismawen i yesεan ugar n snat tergalin, yernu ṭṭuqtent neγ ugdant teγra tirgalin, wigi ttγimin s yiwet talγa; amaruz-nsen yettwagzay deg weḍris kan. Amedya d-tefkiḍ "IMAZIΓEN" d yiwen seg wigi d-nniγ. Amedya "TAFSUT IMAZIΓEN" (mačči "YIMAZIΓEN"). Tenniḍ-d "tikkal nettaf-it akka "YIMAZIΓEN" d tidet i d-tenniḍ acku tawaγit d at tesdawit n Bgayet i tt-igan, acku imi d-zgan ilmendad n tannant iselmaden n tmaziγt di 1995-nni i wellhen iselmaden-nni ad arun akken. Yenna-yasen Kamal U Ẓerrad fell-as, nnan-as-d ifut lḥal. Lemmer d lebγi n wul ur ifut ara lḥal, ass-a xir uzekka! Ulac aqbayli yeqqaren "ddaw yilili" akk leqbayel wid yemmuten d wid yeddren qqaren ddaw ilili. Ulac aqbayli yeqqaren : yerwel-as yikerri, qqaren akk "yerwel-as ikerri". Wid igan tigi ran ad rren TAMAZIΓT d "ISPIRANTU" maca, akk imusnawen n tutlayin n ddunit ḥṣan akk d akken yal tutlay deg-s tisuraf ulac tutlayt di ddunit i iwennεen 100/100 , neγ akken tt-ira bab-is. Wigi ran ad fken akk "yi" i umaruz asget maca, ur zmiren imi llan ilugan-nniḍen am wigi ideg asuf d wesget beddun s umagrad "a" ( ansi ara s-d-awin "ye"?!): ADDAD/WADDAD, ADDADEN/WADDADEN. AZAL/WAZAL, AZALEN/WAZALEN...
A sent-id-nuγal akk a dda Muḥend.
Qqimet di talwit.
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Azul, iselmanden-nni n Bgayet, ssumren-d dakken ad nettaru "deg uxxam", deg wadeg n wayen i d-yessumer Kamal Nait-Zerrad dakken ad nettaru "deg wexxam" !

Sγur Meẓyan
Daγen "deg ubrid" deg wadeg n "deg webrid", "deg udrar" deg wadeg n "deg wedrar", wigi d imedyaten kan !

Sγur Meẓyan
Ccḍeγ ! Riγ ad aruγ iselmaden mačči iselmanden !

Sγur Meẓyan
Azul a Ṭaglal d Muḥend akk d wiyaḍ ! Adlis akk amezwaru i γriγ γef uselmed n teqbaylit d "tajerrumt tatrart n teqbaylit" n Kamal Nait-Zerrad, dγa γileγ adlis-agi ad iqenneε akk wid yebγan ad lemden ilugan n tira iseḥḥan, imi Kama Nait-Zerrad yettwassen s leqdic-ines azedgan yernu isenned γer leqdic n INALCO, ziγemma mačči anagar netta i yellan, ddeqs n yedlisen i d-yeffγen γef tira n teqbaylit, ur ẓriγ anwa ara ḍefreγ d wanwa umi iseḥḥa wawal ?

Ayγer ur nezmir ara ad nbedd akk γef yiwen wawal ? I wumi annect-agi n wemgarred ger imussnawen ?


Sγur |muḥend | |
azul fell-awen

d tidet a Meẓyan, yir tira tettcemit, tessedram tutlayt, llan yedlisen i d-yeffγen, ur d-wwin ara abaγur i wessnerni-ines, ahat ad tili akka d afella tsertit ara iḥettmen γef teẓrigin ilugan iwulmen;

tanemmirt a Ṭaglal, imi γ-d-terrniḍ awal-a i d-yemγin di tferka-nneγ, tasekmut=lεid?

muḥend


Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen/t
I tikkelt-nniḍen, tuklalem tinemmirin ilmend n weḍfar i teṭṭafarem iwellihen-a; ssarmeɣ kan ahat d ayen ara d-yeglun s kra n lewqam neɣ xerṣum mačči d ayen ara yawin imdanen ɣer tizelgi.
Werǧin nniɣ i yiwen nekk ssneɣ tamziɣt, maca zgiɣ qqareɣ nekk seg wid yeddmen inezgumen-agi n tutlayt-nneɣ. Ɣas ma ur ssineɣ, zgiɣ daɣen ttnadiɣ ad issineɣ, imi aya ur yelli d ihwah neɣ d lɛib. Ttnadiɣ ad issineɣ, daɣen ttnadiɣ ad mleɣ ayen ssneɣ i wid yettnadin ad issinen…

Tura, medden akk ẓran, medden akk ḥṣan d akken tamaziɣt telḥa-d, tger-d isurifen meqqren; nessaram ad tjuǧǧeg ugar. Ayagi merra yeḍra-d s uttekki n waṭas n yemdanen, imi mačči d yiwen neɣ d mraw i iqedcen, i yerẓan iqerray-nsen… akken t-yenna Lewnis At Mangellat:
“Kul wa d asɣar i d-yerna
Iɛawen-itt akken a d-teflali
Isɣaren-nni a d-gen taffa
Ajajiḥ deg igenni ad yali”
Seg Bulifa ɣer dda Lmulud, ɣer wid n wass-a, abrid yettkemmil… Da, riɣ a sen-rreɣ tajmilt i yat tesdawit n Bgayet imi d nutni i d-yezgan i lmendad n tannanin i ubaɣur iselmaden n tmaziɣt yeḍran di 1995; wamag lemmer ur d-giren ara iman-nsen, lemmer ǧǧin annar i userwet n menwala, yili ass am wass-a ad yewḥel wexlul di lɣiḍa! Ɣas yella cwiṭ lixṣaṣ di kra ilugan yecban addad amaruz, maca, mačči d ayen yellan d taxeṣṣart neɣ d agejdur.
Ass-a, aql-i zwareɣ-d seg kra iwellihen yerzan addad amaruz, ayagi d tiririt i yesteqsiyen n watmaten-nneɣ dda Muḥend akk d Meẓyan; ayen-nniḍen “imesla, tamsertit, … “ mazal lxir ar zdat.
Tanemmirt
Tamawt: Abaɣur a d-yettili s tira d tɣuri akk d useqdec ilugan-a, wamag iwellihen-agi iman-nsen kan ur yelli kra ara d-awin. Aql-aɣ nezga negguni isteqsiyen-nwen.
Ṭaglal

Sγur KRA IWELLIHEN ƔEF WADDAD AMARUZ.
KRA IWELLIHEN ƔEF WADDAD AMARUZ.

D acu i d addad amaruz?
- D isem (mačči d tanzeɣt, mačči d amyag) i yettbeddilen talɣa; s ubeddel umagrad neɣ n teɣri tamenzut (A>U. A> WE…) neɣ s uɣelluy-ines (“A”).
Addad ilelli: amaziɣ. Addad amaruz: umaziɣ. “ A>U”.
Addad ilelli: tamziɣt. Addad amaruz: tmaziɣt. “A> .
Addad ilelli: axxam. Addad amaruz: wexxam. “A>We”.
Addad ilelli: taxxamt. Addad amaruz: texxamt “A>e”.

Amek i yettbeddil?
Mi ara yili deffir:
-Wemyag: Yečča wuccen;
-Tenzeɣt: Deg wexxam;
- Wemḍan: Yiyet temɣart.
- Wemqim udmawan (wagi nerna-t-id kan, wamag d amyag i t-id-yessḍefren): Yuzen-it umazan.

Akk ismawen ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « u » ( d asuf neɣ d asget) a sen-nernu kan « w »( azgen aɣri neɣ azgen n teɣri « w »).
Imedyaten :
Uccen>wuccen. Uccanen>wuccanen. Ugel>wugel.Uglan>wuglan. Udi>wudi. Ungal>wungalen.Ungalen>wungalen. Ulmu>wulmu…
Yečča-t wuccen. Teḥreci n wuccanen. Yeɣli-yas-d wugel-nni. Ffɣen-d wuglan-nsent. Mellul wudi. Yelha wungal-is. Aṭas wungalen i yura. Ɣezzif wulmu. Llum yellan ɣef wuccen.. Teẓgi zedɣen wuccanen.
Tamawt:
Unti-nsen ur yettbeddi ara talɣa: Tarwa n tuccent; tarwa n tuccanin…
Addad ilelli: “tuccent”; addad amaruz: “tuccent”.

Akk ismawen ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « a » deg umalay asuf d wesget; a sen-nernu kan « w »( azgen aɣri neɣ azgen n teɣri « w »).
Imedyaten :
Adal (leḥcic n waman)>wadal; Adalen>wadalen; Addal (sport)>waddal; Addalen>waddalen; Azal*(ssuma/Lqima, mačči akud)>wazal. Azalen>wazalen; Allal>wallal; Allalen>wallalen; Ammas>wammas; Ammasen>wammasen; Affar>waffar; Affaren> waffaren; Arraz>warraz; Arrazen>warrazen; Addad>waddad; Addaden>waddaden; Akli>wakli; Aklan>waklan…
Tamda yuli-tt wadal. S wazal-is. S wallalen-is. Yeẓwer deg waddal. Yettleɣwi wammas-ines si ccḍeḥ. Yessa-tt waffar. Acḥal warrazen i s-d-yeḍren? – Yiwen warraz kan. Ur igerrez waddad ideg yella. Amek llan waddaden-nsen? Yemlal d wakli. Ɣur-neɣ ur ttilin waklan…
Tamawt: Akk ismawen n wesget i ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « a » a sen-nernu kan « w »( azgen aɣri neɣ azgen n teɣri « w »).
Imedyaten :
Allen>wallen; Aman>waman… “cedhaɣ tukksa n lexrif d waman isemmaḍen”. “Kecmeɣ di lḥebs n wallen-im”.

* Ur yessefk ara ad nezdi ger wazal (lqima) d uzal (n wakud) deg wasuf neɣ deg wesget-nsen acku mačči yiwen-is deg waddad amaruz:
1) “Azal-is meqqer> meqqer wazal-is. Azalen-nsen meqqrit> meqqrit wazalen-nsen”.
2) „Azal qerriḥ>qerriḥ uzal (akli uzal)>Izilan qerriḥit>qerriḥit izilan.
Dda Lmulud At Mɛemmer meqqer wazal-is. D bab n wazalen.
Deg uzal qayli. Deg izilan d ideflawen.

Akk ismawen ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « a » deg umalay asuf ; ma teḍfer-it-id yiwet tergalt kan, “ a“ –nni ad yuɣal d “ u“ (“ a“ >“u“ ) deg waddad amaruz.
Imedyaten :

Addad ilelli> “a“; addad amaruz>“u“)
Amaziɣ> umaziɣ; mmi-s umaziɣ.
Amergu>umergu; yerqem umergu-nni.
Amezruy>umezru; isem-is yura deg umezruy.
Amadaɣ>umadaɣ; yerɣa umadaɣ.
Tamawt:
Asget-nsen yettɣimi akken ur yettbeddil ara talɣa “I”>”I”:
Imaziɣen, imerga, imezruyen, imudaɣ.
Addad ilelli : “imerga”; addad amaruz: “lferg imerga”.
Unti-nsen yettili-d s uɣelluy n teɣri “I”:
Addad ilelli: “tamaziɣt”, addad amaruz: “tira n tmaziɣt”.

Akk ismawen ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « a » deg umalay asuf ; ma ḍefrent-t-id snat tergalin, “ a“ –nni ad yuɣal d “ we“ (“ a“ >“we“ ) deg waddad amaruz.
Imedyaten :
Amɣar>wemɣar; yiwen wemɣar.
Axxam>wexxam; wessiɛ wexxam.
Argaz>wergaz; yeḥrec weragz.
Adlis>wedlis; meqqer wedlis-nni.
Awren*>wewren; yenɣed wewren.
Tamawt:
Asget-nsen, „i“-nni yettuɣal akka“ye“:
Imɣaren>yemɣaren; ixxamen>yexxamen; irgazen>yergazen; idlisen>yedlisen…
Unti-nsen, yettili-d akka:
Taxxamt>texxamt; tamɣart>temɣart… tixxamin>texxamin; timɣarin>temɣarin
* asget n wewren yettuɣal seg waggay-nniḍen, acku yettuɣal s yiwet tergalt kan deffir umagrad: iwernan>iwernan.

Akk ismawen ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « i » deg umalay asuf ; ma teḍfer-it-id yiwet tergalt kan; “ i“ –nni a sen-nernu kan « y »( azgen aɣri neɣ azgen n teɣri « y »).
Imedyaten :
Izi> yizi; itezzi am yizi.
Iɣil>yiɣil; d bab n yiɣil.
Iri>yiri; s yiri-s kan.
Iɣi>yiɣi; udi yettwakkas-d seg yiɣi.
Ilef>yilef; yedderɣel am yilef.
Tamawt:
Asget-nsen yettili-d akka:
Izan> yizan “zzin-as yizan”.
Ma d unti-nsen yettili-d akka “i>i”, amedya:
Tileft>tileft “tejhed am tileft”.


Akk ismawen ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « i » deg umalay asuf ; ma ḍefrent-t-id snat tergalin « i » ad yuɣal d “ ye“ (“ a“ >“ye“ ) deg waddad amaruz.
Imedyaten :
Itbir>yetbir; d urqim am yetbir.
Itri>yetri; ireqq am yetri.
Ibki>yebki; yettǧellib am yebki.
Igmir>yegmir; isax yegmir.
Irẓi>yerẓi; yejuǧǧeg yerẓi s izemran-is.
Tamawt:
Ula d asget-nsen kif kif-iten:
Itbiren> yetbiren “sin yetbiren”.

Ma d unti-nsen yettili-d akka “i>ye”, amedya:
Titbirin>tetbirin “cebḥent tetbirin”.

TASUREFT:
Ismawen ibeddun s umagrad neɣ s teɣri « i » deg umalay asuf ; ma myugdant tergalin akk d teɣra, ladɣa ma llant ugar n kraḍet teɣra « i » ad yeqqim akken d
“ i“ (“ i“ >“i“ ) deg waddad amaruz.
Ilili>ilili; rẓag ilili.
Inisi>inisi; d bu usennan inisi-nni.
Ikerri>ikerri; Ɣur-s acciwen ikerri
Iniɣem>ineɣ; Iḥumm iniɣem.
Inijel>inijel; yeṭṭef-it inijel.
Tamawt: I wakken a d-neṭṭef amaruz-nsen wigi, ur aɣ-iɛerreq ara, ad nesseqdec tanzeɣt “ddaw” (ɣas deg iqerray-nneɣ kan):
Ddaw inijel (d awezɣi neqqar: ddaw yinijel!).

Tamawt:
Ula d asget-nsen kif kif-iten:
Imaziɣen> imaziɣen “tafsut imaziɣen.
Ma d unti-nsen yettili s uɣelluy n “i”, amedya: Timaziɣin>tmaziɣin.

Asmekti:
1) Ismawen ibeddun s “u” deg umalay, a sen-nernu kan “wa” deg wasuf d wesget-nsen: Udi>wudi; uglan>wuglan…
Unti-nsen: tuglacin>tuglacin; tungalt>tungalin…

2) Ismawen ibeddun s “a” deg umalay asuf d wesget, a sen-nernu kan “w” : addad>waddad; addaden>waddaden…
Unti-nsen: taklit>taklit; taklatin>taklatin…
Walit dagi daɣen asget n wigi: Arrac>warrac; aman>waman; allen>wallen

3) Ismawen imalayen ibeddun s “a” deffir-s yiwet tergalt “a>u”:
Amaziɣ>umaziɣ. Asget-nsen (“i” –nsen) yettɣimi akken:
Imaziɣen>imaziɣen..
Unti-nsen yettli-d s uɣelluy n teɣri: Tamaziɣt>tmaziɣt; tamergut>tmergut.Timaziɣin>tmaziɣin; timerga>tmerga.

4) Ismawen imalayen ibeddun s “a” deffir-s snat tergalin “a>we”:
Amrabeḍ>wemrabeḍ; afrux>wefrux…
Asget-nsen “i>”ye”: Imrabḍen>yemrabḍen; ifrax>yefrax…
Unti-nsen, yettili-d akka : Tamrabeṭ>temrabeṭ; tafruxt>tefruxt…
5) Ismawen ibeddun s tergalin, wigi ttɣimin akken ur ttbeddilen ara, acku d tiɣra i yettbeddilen mačči d tirgalin:
Seksu>seksu; cilmum>cilmum; ččina>ččina; medden>medden; Seɛdiya>Seɛdiya….

Tamawt:
Wid iran ad arun tamaziɣt s yiwet talɣa, ulac deg-s tisuraf am tutlayin akk nniḍen, ahat ad afen da tisuraf i wumi ur zmiren a tent-kksen:
Imi amaziɣ>umaziɣ; axxam>uxxam; ungal>ungal…
Acuɣer ttarun ihi: Arrac>warrac? Tamziɣt>tmaziɣt? Taxxamt>texxamt?.. acimi ur ten-ttarun ara akk s yiwet talɣa?!
I wigi amek ara sen-neg ihi?Acimi ur beddlen ara talɣa, ttwaɛqalen kan deg weḍris : tala>tala; taddart>taddart; tuddar>tuddar…

Yelha dɣa ma nessegra-d kra n tefyir umedyaz Ḥmed Leḥlu:
“Wigi d isefra (dagi d iwellihen)
Mačči d timsirin
Neɣ d lewṣayat
Yezmer ahat d tuffɣa n leɛqel
Maca, mačči d tuffɣa i webrid”

Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
Azul
Kra seg ilugan-a yerzan addad amaruz yefra-ten yakan dda Lmulud deg tjerrumt-ines; wiyaḍ yefra-ten Ḥamid Ḥamuma deg wedlis uselmed i d-yessufeɣ deg useggas 1987. Kra nniḍen daɣen a ten-naf deg iwellihen i d-yettak Kamal N At Ẓerrad.

Llan wid i d-yesnulfan kra ilugan, ladɣa deg iseggasen n 90 ngum iwellihen-nni n “ INALCO”; amedya n Yidir Ḥmed Zayed:
Afus>wfus; iḍarren>yḍarren…
Maca, segmi tekcem akka tmaziɣt iɣerbazen, bdan ttbanen-d ilugan n tira yezdin.
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Azul a Ṭaglal, d acu i d anamek n "ngum" ?

Tanemmirt.

Sγur |muḥend | |
azul a Ṭaglal
"i" amedya: d "i"setma, d ta"y"setmatin, neqqar daγen d tatmatin neγ d tayetmatin! weltma,
am ay atmaten neγ ay ayetmaten, ma akka ara ttwarun, neγ uhu? tanemmirt,

azul a Meẓyan, nekk akken gziγ awal ngum, anamek-is =qbel, neγ send, amedya: ngum timsirin i d-yettakk Ṭaglal, ulac wara nesseqsi amek i ttwarun wawalen-agi deg γ-ikkat wugur (atan daγen ikeccem-iyi ccek ma s yiwen neγ s sin n "l" ara t-aruγ)

Sγur Meẓyan
Azul, tanemmirt a Muḥend,

Akken ten-ssneγ ttwarun akka : "yessetma", "tiyessetmatin", "ayetma", "atmaten".

Tamawt : "tiyessetmatin" llan wid i t-yettarun akka : "tiyestmatin" !

Tanemmirt ay atmaten !


Sγur Birkus n Tiwal
Azul fell-awen ay atmaten. S tussda i kečč a Ṭaglal.
Acḥal aya ssarameγ d akken ad yas wass anda ad issineγ tira n teqbaylit, ad aruγ aḍris war tucḍa. maca anect-a yakk i ban-iyi-d d awezγi. Acku qqaṛeγ d yiman-iw: yewεeṛ lḥal imi ilugan-is mačči d wid fessusen. yernu ur nesεi ẓher ad nlal cwiya zik i wakken a tt-nγeṛ γuṛ Dda Lmulud, naγ (neγ?!!) ad nεeṭṭel i wakken a tt-nγer di lakul.
Tura kan i zemreγ ad iniγ ula d nekk sεiγ ẓher tura, imi Ṭaglal a-ta-n (atan?) da. tanemmirt-ik a Ccix.

Gm: Riγ a k-d-fkeγ kra n isteqsiyen maca urεad ur kfiγ s tγuri tidmiwin-nwen. ugadeγ ad tili tririt deg-sent, ad baneγ am win i teffẓen aman.

Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen
“Ngum” = “qbel” akken i t-id-yemla Meẓyan, a dda Muḥ. Daɣen “yessetma”, tiyessetmatin” akken t-id-yenna Meẓyan. Kra seg yismawen-agi n timmarewt, yal wa amek ten-yeqqar. Tegra-d di tira, yessefk kan ad nẓer d acu nettaru… amedya:
Ma neqqar “atmaten”, a t-naru akka mi ara s-nernu tanzeɣt usiwel “ ay atmaten”; ma neqqar akka “ayetmaten”, a t-naru akka mi ara s-nernu tanzeɣt usiwel “ ay ayetmaten”.
Atan amek ara naru sin wawalen-agi ideg tzegleḍ a dda Muḥend:
“ ulac wara nesseqsi” = ulac wi (“wi” seg win) ara nesteqsi (neɣ nesseqsi) ( “wi” akk d “ara” i yettuɣalen d “wara”. Ulac wi ara nesteqsi.).
“wawalen-agi deg γ-ikkat” = ideg i ɣ-yekkat wugur/ deg i ɣ-yekkat wugur.
Tamawt: ssurfet-iyi, ula d neck yeewt-iyi wugur, ilmend n kra n tuccḍiwin i giɣ deg tira, yecban “tamziɣt”=tamaziɣt.
Ṭaglal yewwet ṭaglal


Sγur Ṭaglal
Azulen akk fell-went/akent/ fell-awen.
Newwi-tt-id amzun akken d asqecmeɛ kan, taggara-s tger aẓar, tuɣ; nessaram dɣa a d-tefk agummu (lfakya), abeḥri, tili…

Tegra-d deg wayen d-yenna gma-tneɣ Birkus n Tiwal ( niqal nniɣ-d daɣen „dda Akli Qbayli“ imi ula d netta si Tiwal; ula d netta d amdan nḥemmel, nettqadar, nettɛuzzu… i yuklalen aṭas n tejmilin, aṭas n tnemmirin… Dɣa ad nfareṣ tagnit-a i ɣ-d-yettunefken akken a s-nbudd tazmert d tudert ɣezzifen.) akk d imeslayen-is ucbiḥen, I d-yettaken afud ula i win yellan d ameɛlal; dɣa a s-nerr xerṣum ula d cwiṭ seg ureṭṭal, wamag lxir-is ur tessiriden isaffen (akka i nessen taqbaylit)!
1) Ula d nekk akka am kečč, acḥal i ssugmeɣ ad mlileɣ d umusnaw aneggru “DDA LMULUD”, a wi t-yemlalen xerṣum ula di tnafa! Maca, d netta i ɣ-d-yemlan d akken yal tagnit s yemdanen-ines… yedreg dda Lmulud, nemlal d inelmaden-ines: Yidir Ḥmed Zayed, Meṣṭafa Ben Xemmu, ɛebdennur ɛebdesslam, Ssaɛid Seɛdi ( s yisem-is d amyaru), d Ferḥat … nemlal daɣen d imusnawen i yecban Kamal N at Ẓerrad i ɣ-yesslemden, i ɣ-iwellhen… “Tamusni mačči d awrat” ( i yenna dda Lmulud), d ayla n kra n wi tt-yettqelliben; tamaziɣt ur yettwaḥerrem seg-s ula yiwen: d argaz neɣ d tameṭṭut…
2) Taqbaylit aql-ik tettaruḍ-tt akken yessefk, aya tuklaleḍ fell-as leqder. Isteqsiyen-inek anṣuf yes-sen, ulayɣer akk aḥebber, axemmem, aḥezzeb d tiwin d tririt… ayen i k-yellan deg wul ini-t-id… anagar s waya ara nnefsusint tmeddicin d tyersiwin (di tidet “tikersiwin” acku tekka-d seg wemyag “kres”, mačči “yres”). U yernu anagar aya swayes ara naweḍ ɣer tegzi ilugan n tira , wamag timsirin neɣ iwellihen kan iman-nsen d iḥerfiyen ur yelli swayes ara d-glun (am win iceṭṭḥen di tallest neɣ di ṭṭlam).
3) Tewwi-yi-d tedmi-w: ulac almad neɣ almud yugaren asemrs neɣ aseqdec n tira, imi anagar aya i d tifrat, wamag ayen-nniḍen akk s ufella kan i d-yerna.

I tikkelt-nniḍen: anṣuf s yesteqsiyen-nwent/nwen. Ayen nessen nemmal-it, ayen ur nessin nettqellib-it.
Tanemmirt i kra n tin d win i yettsekkiden (ula d asekked kan) tiɣmert-a; tanemmirt ula i wid ara s-yinin “ atan daɣen…!”
Awer nerwel zdat n tigin n wawwar (lwaǧeb); awer nɣull s wayen nessen, awer d aɣ-yeɛreq lɣerḍ…
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Anṣuf γer da a Birkus n Tiwal, ma tẓerreḍ Akli Qbayli /Azwawi, ssiweḍ-as azul d ameqqran. Ur t-ssineγ ur i yi-yessin, γriγ
imagraden-ines ideg i γ-inehhu akken ad nelmed tira u ad nettmeslay s teqbaylit di yal tagnit, d yedlisen yuran, ideg lemdeγ taγuri d waṭas n wawalen. Ssarameγ a d-yernu amaynut, acku anagar ayen yelhan i γ-d-yettawi.

Tanemmirt a Ṭaglal i tikkelt-nniḍen γef temsirin.

Sγur Meẓyan
Tuttra i Ṭaglal neγ i wid iḥercen am netta !
Amek i yessefk a naru, "ur i yi-yessin neγ "ur iyi-yessin ?


Sγur Ṭaglal
Azul a Meẓyan,
D wis-sin-nni i yemmden "ur iyi-yessin", nezmer daγen a t-naru war "i" akka: "ur yi-yessen"; am wakken nettaru:
Ur k-yessin neγ ur ak-yessin.
Tanemmirt
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Tanemmirt γef tririt a Ṭaglal.

Sγur |muḥend | |
azul a Ṭaglal a Meẓyan a Birkus n Tiwal
"ngum" mačči akken i t-id-yemla Meẓyan, winna d aseqsi-ines, acku nekk daγen lemdeγ kra n wawalen i d-yeqqar Kamal Nat Zerrad. Maca akken ttwaliγ, yuεer γef wemdan yettmeslay kan tutlayt, war ma yekcem ar uγerbaz a tt-yelmed di temẓi-s, mačči am sin ma ttmeslayen waygar-asen udem ar udem, ad ttemwalin ar ifassen d icenfirren, dinna ulac ccek ad gzun ayen i d-qqaren, dinna daγen akken i s-yenna Dda Sliman, qbel a d-teldiḍ imi-k, ay ẓriγ acu tebγiḍ, aεewiq daγen, imi ulac amawal deg i nezmer a d-nekkes awalen ixussen, llant tikwal neγ tikkal? ḥebseγ din din deg tira, ma ur ssineγ ara awal, neγ ur ssineγ, amek ara taruγ, yella ccek aṭas n wagulen di tzabut-agi-inu! a Ṭaglal, a k-inniγ tanemmirt-ik imi i γ-tettedduḍ di lebγi, yella Yakuc ad ak-id-yerr alluγ-is.
muḥend

Sγur |muḥend | |
ssureft-iyi ccḍeγ, riγ ad aruγ "alluγ-ik"

Sγur Meẓyan
Azul fell-awen, a Muḥend ma ulac uγilif, a k-d-mleγ amek giγ i wakken a d-ttmektiγ tira n wawalen, awalen akk ur ssineγ ger wid i γ-d-yemla Ṭagal, uriγ-ten deg ufaylu word, ssyen mi stufaγ, tgeγ iluγma, ttaruγ-ten di lkaγeḍ, yal awal ideg cukkeγ, sseqdaceγ-t di tefyirt, tikkelt tamezwarut ad waliγ γer wayen uriγ deg ufaylu, tikkelt tis-snat ad εerḍeγ a t-aruγ war ma ssakdeγ γur-s, wissen ma ad teffeγ fell-ak, nekk akka ay tgeγ.

Ssarameγ ur giγ ara aṭas n wagulen deg tedmi-yagi !


Sγur Meẓyan
Azul a Muḥend,

Σerḍeγ ad sseγtiγ agulen i ufiγ di tedmi-yagi d-tesserseḍ usawen.
Akken i t-turiḍ------> akken i yessefk ad yettwaru, ma zegleγ atan εemmdeγ-as i Ṭaglal ad iyi-yebbi imeẓẓuγen-iw !

Icenfirren------>icenfiren
Aεewiq------>aεewwiq
Ixussen------>ixuṣṣen
Amek ara taruγ------>amek ara t-aruγ
A k-inniγ------>a k-iniγ
i γ-tettedduḍ------>i γ-ttedduḍ

Sγur |muḥend | |
azul a Meẓyan
armi i ten-tesseγtiḍ, i n-walaγ agulen yellan, ladγa "amek ara t-aruγ" yerna niqalt ssneγ a t-aruγ, d tuccda kan, ssuref-iyi a Ṭaglal, ma d amyag "ddu" deg wasuf n udem wis-sin, dagi di ccek a Meẓyan, assefti-ines, wissen ma mačči akka?
ttedduγ, tettedduḍ!, yetteddu, tetteddu, netteddu, tetteddum, tetteddumt, tteddun, tteddunt. ad neğğ aselmad a d-yefk tifrat-is.

Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen,
Ihi, awal-nni « ngum »=« qbel » akken i t-yemla dda Muḥend i Meẓyan, mačči akken t-yemla uneggaru-ya i umezwaru. Ssuref-aγ kan a dda Muḥend.
Ayen yesseγti Meẓyan i dda Muḥend, igerrez akk ; yerbeḥ, yufa-t.
Amyag « ddu » deg talγa tussidt, atah wamek ara t-nessefti a dda Muḥend :
Tedduγ, ttedduḍ, iteddu, tteddu, nteddu, tteddum, tteddumt, teddun, teddunt.
Ger tamawt :
Mi ara mlilen wudmawen n tseftit „t“ akk d yemyagen ibeddun s „t“ di talγa tussidt, ttuγalen akka:
t+tedduḍ, t+teddu, t+teddum, t+teddumt… acku wali udmawen ur nbeddu s „t“ amek yettili wemyag deg ufeggag-ines: tedduγ, iteddu,teddun, teddunt.
Ugur-a mačči sγur-k i d-yekka a dda Muḥend, imi ula d kra imusnawen akk d imesdawiyen ttarun-t daγen akka „tettedduḍ“. Maca, yelha kan ma zemren a d-rren i westeqsi-yagi:
Yiwen „t“ n talγa tussidt n wemyag, wis-sin „t“ d udem n tseftit; i wayeḍ „t“-nniḍen ansi d-yekka?!
Ihi, akk imyagen yecban „ddu>teddu, kkes>tekkes… a ten-nettaru akka:
Tekkseγ, ttekkseḍ, itekkes, ttekkes, ntekkes, ttekksem, ttekksemt, tekksen, tekksent.
Atnad ihi wudmawen n tseftit i wumi ara nrennu kan ifeggagen n wemyag:

………γ> tetteγ
T…….ḍ>ttetteḍ
i/ye/y….. >itett
t…… >ttett
n……..> ntett
t…….m >ttettem
t……..mt>ttettemt
……….n> tetten
……….nt >tettent
Afeggag n wemyag “tekkes”+udmawen n tseftit.
Tanemmirt-nwen
Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
Azul daγen,
D acu-t wawal “alluγ”, a dda Muḥend?

Tamawt : simmal ara d-nernu kra ilugan, γas ur ttcuḥḥut ara s yesteqsiyen-nwen.
Ṭaglal


Sγur Meẓyan
Azul a Ṭaglal, azul fell-awen akk, yal wa s yisem-is.

Asteqsi i riγ a k-t-in-fkeγ d wa : ma tezmreḍ a γ-temleḍ ibeddillen i d-yellan deg ilugan n tira, ussan yezrin, greγ-d tamawt γef yisem-ik, nniγ-ak ẓriγ-t deg wungal-nni Ğamal Benεuf yettwaru s sin "ṭ", kečč tenniḍ-iyi-d d akken Kamal N At Ẓerrad, yenna-yawen-d γas a t-tekksem si tira, temmeslayeḍ-d daγen γef wawalen i d-yekkan seg wemyag "issin", amussnaw, atg...

Ihi ma yella wamek ? A γ-d-ternuḍ imedyaten n wawalen i ibeddlen deg tira ?

Tanemmirt yessden !

Sγur Meẓyan
Riγ ad aruγ "tzemreḍ" mačči "tezmreḍ", ssuref-iyi.

Sγur Meẓyan
"ibeddilen" mačči "ibeddillen", dagi d aḍad-iw i itekkan sin iberdan γef usekkil "L", mačči nekk, d anasiw i yi-tt-igan !!!!!

Sγur |muḥend | |
azul fell-awen
tanemmirt a Ṭaglal γef ussegzi-yagi n wemyag ddu,

awal-a (alluγ=lxir) uffiγ-t deg tsuret angugu n wakal, d tassuqelt n Kamal Nat Zerrad,"win igan taẓeyt n tweṭṭuft n walluγ a tt-iẓer, win igan taẓeyt n tweṭṭuft n wuhuḍ a tt-iẓer,
muḥend

Sγur Meẓyan
Azul a Muḥend,

Ma ur zgileγ, ad iniγ kečč seg wid yeqqaren imagraden n Tiddukla Tadelsant Imedyazen, acku greγ tamawt, tettaruḍ akka : "assefti", "assegzi",... atg. Ula d nekk lliγ qqareγ imagraden-nsen, rriγ-ten d amedya, imi di tallit-nni anagar ayen d-ttarun i yellan di internet s tagi-nneγ, neγ γas llan wiyaḍ, maca, imiren ur ten-ssineγ ara.

Segmi ṭṭafareγ timsirin-agi n Ṭaglal, ufiγ mačči akken i yessefk a ten-naru, d acu tenniḍ deg waya a Muḥend ?

Sγur Birkus Tiwal
Azul fell-awen ay imdukal.
a Ṭaglal a gma, riγ a k-steγsiγ: amek ara naru
<dina neγ din-a> ?
<a k-t-in-aruγ neγ a k-t-id-aruγ>?
<Mi ara naru, m'ara naru neγ ma ara naru>?

Tanemmirt-ik.

Sγur Birkus Tiwal
Suref-iyi a Ṭaglal, ula d nek ṭeglilliγ, imi lemmer γriγ akken i wata tidmiwin-a tili ad afeγ belli nettaru <Mi ara> ulac <ma ara>.
Dacu kan ur ẓriγ ara ma yella nezmer a naru <M'ara> !

tanemmirt

Sγur |muḥend | |
azul
d tidet ayen akka d-tenniḍ a Meẓyan, qqareγ daγen idlisen nniḍen, maca yal yiwen amek gan ilugan-is n tira, mačči aṭas aya i bdiγ ttgeγ-d iwenniten deg wesmel-a, ihi ma zegleγ awal ttxil-k tiniḍ-t-id amek yettwaru, amedya: assefti, assegzi,
muḥend

Sγur Meẓyan
Asefti, asegzi a Muḥend, akka ara d-iniγ, maca tifrat attan γer Ṭaglal, d aselmad, yuklal leqder.

Sγur Ṭaglal
Azulen
I Birkus n Tiwal
« Apostrophe” ur yessefk ad nebḍu yes-s awal di tmaziγt, akka i yi-t-id-yenna Kamal. Ihi, tewwi-d ad naru akka: “mi ara” mačči akka “m’ara”. Ula d “ara” n tibawt daγen a t-naru akka: “ur yečči ara” mačči akka “ ur yečč’ara” neγ “ur yečči’ara” neγ “ur yečči’ra yessefk ad naru akk afeggag n wemyag, daγen akk tibawt.
Ger tamawt: ad naru “ara” mačči “yara”, mačči “wara” ; yessefk ad naru: “ur yečči ara, ur yeswi ara” ur yessefk ad naru akka “ur yečči wara”, neγ “ur yečči yara”.
“ Wara” d taγawsa, akka i t-yenna dda Lmulud. “wara” am wakken d “kra”.
Ur yessefk daγen a s-nettbeddil afeggag i wemyag, ladγa ma ur d aγ-terri tmara, amedya:
Tigwti n yemyagen ttfakan akk s „i“ deg yibaw (terri), ur yessfk a sen-nettbeddil, a ten-nettarra d „a“ (terra).
Walit da amayag “err” deg yzri ilaw d yezri ibaw:
Rriγ>ur rriγ
Terriḍ> ur terriḍ
Yerra>ur yerri (mačči ur yerra)
Terra>ur terri (mačči ur terra)
Nerra>ur nerri (mačči ur nerra)
Terram>ur terrim (mačči ur terram)
Terramt>ur terrimt (mačči ur terramt)
Rran>ur rrin (mačči ur rran)
Rrant>ur rrint (mačči ur rran)
G.M : afeggag n wemyag-a « err » di sin wudmawen (amenzu d wis-sin) deg yezri ilaw d wa « rri » , ma di akk udmawen-nniḍen d wa « rra » . Maca, deg yezri ibaw akk udmawen d wa « rri » i d afeggag-ines. I wesmekti kan : Afeggag n wemyag yettbeddil ilmend n wakud akk d tewsit, mačči am uẓar, ur yettbeddil.
Kra iluγma : (netta) ur yuri ; (nettat) ur tenwi ; (nekkni) ur nufi ; (nekkenti) ur nebni ; kunwi) ur tenγim ; (kunemti) ur tennimt ; (nutni) ur jbin ; (nutenti) ur mlint….
« Ur ufin ara » mačči « ur ufan ara». « Ur yenni ara » mačči « ur yenna’ra, mačči ur yenn’ ara, mačči ur yenni yara, mačči ur yenni wara » .
Atan wamek yelha : « Ur yenni neγ ur yenni ara ».
A γ-yessuref dda Sεid imi d-nerfed kra n wawalen seg yiwet tedmi-s, a tt-id-nefk d aluγmu ( “lemmer » dagi d yiwet si talγiwin n tibawt, am « leεmer, werǧin… ») :
"Tamusni ulac anwa i tt-yugin a Ğamal a gma lemmer tt-nufa."

Asteqsi: Awal “ nufa” i yessefken da, neγ “nufi” i yessefken?

* Tifrat d tinna d-temliḍ a Meẓyan, mačči γur-i ay tella. “ Asefti, aseγti, asufeγ, asegzi…. Mačči assefti, asseγti, assufeγ, assegzi.
Ayen-nniḍen i wass-nniḍen. Tanemmirt
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Azul fell-awen,
Tiririt-iw i Ṭaglal : "Tamusni ulac anwa i tt-yugin a Ğamal a gma lemmer tt-nufi."

<Lemmer tt-neẓri, lemmer tt-neldi, lemmer tt-neγri, lemmer tt-nuri>.

Sγur |muḥend | |
azul a Ṭaglal, a Meẓyan, a Birkus, d wiyaḍ, d tiyaḍ nniḍen,
"ara"n ibaw, ur yettwaru ara, akka"yara" acimi? i s-nsel ihi i "y" imi ara t-nγer, amdya: ur d-yusi ara, ma d asaγ yellan kan ger "i" d "a" i d-yttakken "y"?
aseqsi-inu, amek ara naru, amyag ili deg yezri ilaw, amdya: amek tellam, ma tgerrzem tẓewrem, acku llan daγen wid yeqqaren amek tellim ma tgerrzem tẓewrem,
ilaq ad nissin amek ara naru awalen-agi n weslufi "leḥdaqa" i wakken ad nbudd asirem ilmend useggas-agi amaynut Imaziγen,
muḥend

Sγur |muḥend | |
ssureft-iyi riγ ad aruγ "i d-yettakken" mačči i d-yttakken

Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen/t,
Ula d nekk ad farṣeγ tagnit-a akken ad buddeγ aseggas ameggaz i yal yiwet d yal yiwen i d-irezzfen γer wesmel-a. Ssarameγ ad yili d aseggas ara d-yeglun s wayen akk yelhan : tazmert, talwit, tayri, tagmat d waṭas ujuğğeg i tutlayt d yedles-nneγ.
Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen,
Simmal ara d-nernu kra iwellihen, riγ a s-iniγ i dda Muḥend: “aseγti>useγti, mačči “usseγti”. Nwiγ tegziḍ ayen d-nniγ γef uzellum n wemyag (talγa aswaγ): γas ma nura azellum n wemyag s snat “ss” (ssekcem…) , maca isem a t-nettaru s yiwen “s” kan: asekcem, asufeγ, asenqed, aseqdec…(mačči “assekcem, assufeγ, assenqed, asseqdec…) Tanemmirt

Tamawt: Ussan-a ad ak-n-rreγ γef wayen d-testeqsaḍ a dda Muḥend, acku ur riγ ad sṭuqteγ fell-ak alamma ẓẓayet fell-ak tεekkemt.
Ṭaglal

Sγur |muḥend | |
azul
tanemmirt a Ṭaglal, s wawal-ik aẓidan juğğugen wulawen, akk d tutlayt tmaziγt, aseggas ameggaz i kečč daγen, ssarameγ d aseggas ara d-yeglun s wayen akk yelhan: talwit, tazmert, d wussan n tumert, i yal wid d tid i d-irezzun ar wesmel-a
muḥend

Sγur Birkus Tiwal
Azul fell-awen sumata (neγ s umata?)
Ilmend n tisin n useggas amaynut, ad awen-ssirmeγ aseggas n tumert, n tezmert, n tayri akk d telwit tagensut.
*****************
Tanemmirt-nwen s waṭas γef tidmiwin-a. Ad snimmereγ s wudem amaẓlay mass Ṭaglal γef temsirin-a. sarameγ d akken ur ḥḥebsent ara.

sεiγ kra n tuttriwin, ha-tent-a:
- amek ara nessefti amyag "εeddi"?
- a naru: <cil kra yellan> neγ <cil "n" kra yellan> ?
- a naru: <s daxel> neγ < s zdaxel>?

Sγur Meẓyan
Azul fell-awen, riγ ad buddeγ aseggas ameggaz i tid d wid yettarun deg wesmal-a, daγen i tid d wid i d-irezzun γur-s.

Sγur Meẓyan
Azul fell-awen, riγ ad buddeγ aseggas ameggaz i tid d wid yettarun deg wesmal-a, daγen i tid d wid i d-irezzun γur-s.

Sγur “Aseggas ameggaz”
Azul fell-awen akk,
« Yennayer ameggaz » nbudd-it d win ara d-yeglun s ubaγur i yal yiwet d yal yiwen seg-neγ; nessaram daγen: afud d tezmert i temsalt-agi-nneγ akk d wesmel-a dγa, imi d yiwen seg wallalen i wesnerni d usenfel n tmaziγt s umata, taqbaylit ladγa.
“Aseggas ameggaz”
Ṭaglal

Sγur Gedha s Meẓyan
Azul ,
Ssurfet-iyi kan ay atmaten, imi mačči d tarewla neγ d tiǧǧin i ken-ǧǧiγ, d astufu kan ur stufaγ, daya.
Tamenzut, d acrah cerheγ nezzeh nezzeh s weḍris-nni yeddmen azwel-a “AWAL N YENNAYER 2059“ i wumi yules tira gma-tneγ Meẓyan. S tidet kan, ur yettaf wemdan ara d-yessukes seg-s d agulen deg tira; ay akken ira yani-t! Tisri ara d-nekkes seg waya:
ilugan n tmaziγt ur shilen, ur uεiren, d tamsalt n wegzay ilugan n tira kan, daya. Annect-a yessutur-d cwiṭ n wakud, tallit temgerrad ger wemdan d wayeḍ, maca win iran ad yissin anagar tiwwḍin ara yaweḍ.
Ṭaglal


Sγur Azul a dda Muḥend
Azul a dda Muḥend,
Awal nezwar-d seg-s yakan, d netta i d inziz i d-yeẓẓuγren tamsalt n temlilit n teγra.
Uγal kan cwiṭ i usawen, ad tafeḍ tiririt ibanen am tafukt di tegna; d acu kan ma tdel-itt tfawet-nni usigna, attan ihi i tikkelt-nniḍen: anda ara mlilent snat teγra, a γ-d-fkent “y” neγ “w” neγ ayen i wumi semman imusnawen “azgenaγri (azgen n teγri)”: amedya d-tefkiḍ kečč a dda Muḥend: “ ur d-yusi ara” d timlilit n “i” akk d “a” i d-yefkan “y”, daya. Tegra-d deg usiwel d tmeslayt n yemdanen, ayagi d ayen yefren ugama i yal tameslayt ur nettwaru ara… Yiwen ur yezmir ad yesfeḍ ccwami igiman iseggasen n timawit; yernu lemmer mačči d aya yili tettwačč ass-a tmeslayt-nneγ!
Ssugen (xayel)-d yid-i a dda Muḥend, lemmer a s-iniγ i baba yesεan ugar n sebεin iseggasen deg usemmud-is: A baba, aql-ik tesserwateḍ kan! Taqbaylit-agi-inek tezleg! Teqqareḍ taggurt i “tewwurt” i d-yekken seg wawal “wert”, teqqareḍ yeggeḍ i “yewweḍ” i d-yekkan seg wemyag “aweḍ”, teqqareḍ aceggaḍ i “acewwaḍ” i d-yekkan seg wemyag “cweḍ”….
Awal amenzu ara yi-d-yini d wa: yekker-d wefrux yesselqaḍ baba-s!
Ihi, ayen yellan d awal, a t-neǧǧ d awal, ula d nekkni yessefk ad nesseḥraṣ kan γef tira, mačči γef tmeslayt n yiles kan.
Amyag “ili” deg yizri ilaw d wa :“tellam” ur yessefk a t-naru “tellim” γas qqaren-t “tellim”, acimi? D wagi ay d afeggag-ines, d wagi ay d alugen. Yernu γas steqsi wid yeqqaren “tellim” ma zemren a d-inin “ nekkni nelli”? Ihi, imi ur nezmir ad naru „nelli“, daγen ur nezmir ad naru „tellim“ (deg wayen yerzan izri ilaw).
Tamawt: ttḥadar iman-ik deg tira n wawal-a „ tutlayt n tmaziγt“ i tettaruḍ „tutlayt tmaziγt“ ayagi mačči kan da, ula deg tedmiwin-inek i qqareγ seddaw yeḍrisen yettilin deg wesmel. Acku ma ur turiḍ „n“-nni neγ tazelγa n wayla, ur tseεεu kra unamek: d „n“-nni i d-yemmalen n wanta-tt tutlayt-nni „tutlayt/tmaziγ, acuγer i tuγal d amaruz lemmer mačči d „n“-nni? D ayagi i wumi qqaren tamsertit, i yerwin taqbaylit, iγef ara d-nawi ussan-a. Ula d gma-tneγ Ayirat (Ṭ.B) iga-t deg wezwel „ timsirin tmaziγt“ ( i yessefk ad yaru akka“timsirin n tmaziγt“ i iga d azwel i temsirin d-yessers deg weblug-ines!
Llan kra imesla akk d tergalin i itetten wiyaḍ, yecban: „d“ (aggaγ) itett „t“ azenzaγ, amedya: deg wawal: d-nniḍ> Di tira: d-tenniḍ. „N“ yettarra « R,F,L,T » d ussiden, maca, iγebbu netta (d tagi ay d tamsertit) :
N+r=r-r : Awal n Rebbi (deg wawal akka : « awal r-Rebbi » ;
N+f=f-f : Argaz n Faḍma ( deg wawal akka : Argaz f-Faḍma) ;
N+l=l-l : Aman n lebḥer (deg wawal akka : « Aman l-lebḥer ») ;
N+t=t-t: Tira n tmaziγt (deg wawal akka : tira t-tmaziγt) ;…
Ahat ssugteγ fell-ak awal, a dda Muḥ ?!
Ar tayeḍ.
Ṭaglal

Sγur Azul a Birkus
Azul a Birkus,
Ssarameγ kan ur treffuḍ, mi ara neεreḍ a k-n-sseγti agulen ara tgeḍ deg tira, imi dayagi kan i d allal yifen akk allalen n welmad.

“ay imdukal”> ay imeddukal, acku seg “ddukel”.
“dina neγ din-a” a t-naru akka: din neγ dinna, am ssyen d ssyenna… wigi d imerna n wadeg.
<a k-t-in-aruγ neγ a k-t-id-aruγ>?
Llan i sin, maca, yal yiwen s tnila-ines. “D” neγ “id” d tanila n win/wid d-yettmeslayen, “n” neγ “in” d tanila n win neγ wid i wumi nettmeslay… d acu kan d “d” kan i yettwassnen, wamag “n” anagar aẓi n Tizi-Wezzu i tt-yesseqdacen akk di Tmazγa.
Simmal ara tuγaleḍ γer wayen d-nenna usawen γef tzelγa n tnila, a d-iniγ kan: d tamezwarut i yessefken i unamek i triḍ ad tessqedceḍ: a k-t-in-aruγ ( γer tnila n win i wumi tettmeslayeḍ).
Tamawt: Mačči “a naru”>ad naru.
Seg wul
Ṭaglal

Sγur Awer lemziya-w.
Azul i tikkelt-nniḍen a BIRKUS,
Ssuref-iyi imi ur d ak-n-ttarraγ s talqayt i tuttriwin-inek, maca, ssya d afella a n-uγaleγ γur-sent.

- amek ara nessefti amyag "εeddi"?
Anaḍ aḥerfi: εeddi, εeddit,εeddimt.
Anaḍ ussid ilaw: ttεeddi, ttεeddit, ttεeddimt.
Anaḍ ussid ibaw: a s-nernu kan "ur" di tazwara akk d "ara" di taggara i wanaḍ ussid ilaw.

Urmir aḥerfi+tazelγa n yimal= imal:
ad εeddiγ, ad tεeddiḍ, ad iεeddi, ad tεeddi, ad nεeddi, ad tεeddim, ad tεeddimt, ad εeddin, ad εeddint.
IBAW: Wali urmir ussid ibaw.
Urmir ussid ilaw: ttεeddiγ, tettεeddiḍ, yettεeddi, tettεeddi, nettεeddi, tettεeddim, tettεeddimt, ttεeddin, ttεeddint.
Urmir ussid ibaw: A s-nernu kan "ur" d "ara" i wurmir ussid ilaw, ad yuγal d ibaw.
Izri ilaw: εeddaγ, tεeddaḍ, iεedda, tεedda, nεedda, tεeddam, tεeddamt, εeddan, εeddant.
Izri ibaw: Di talγa-yagi, a s-nernu kan "ur" d "ara" i yezri ilaw, ad yuγal d ibaw.

- a naru: <cil kra yellan> neγ <cil "n" kra yellan> ?

"ccil" mačči "cil" acku cfiγ fell-as, yella deg umawal s unamek-agi "malgré". Tegra-d deg unamek i nra a s-nefk? Tifrat-is d ta: a t-id-nessers zdat tenzeγt i t-yugdan di teqbaylit, ssyen a t-naru akken.
- a naru: <s daxel> neγ < s zdaxel>?
A t-naru "sdaxel" neγ "zdaxel", mačči "s daxel", mačči" s zdaxel".
Tamawt: a naru>ad naru.
ḥḥebsent>ḥebbsent.
sarameγ> ssarameγ.
Ad snimmereγ > ad snemmreγ.

Sumata> s umata (ilmend n tenzeγt-nni dγa "s" i yuγal d amaruz, wamag netta d "amata neγ amatu".
Awer lemziya-w.
Ṭaglal.


Sγur Birkus Tiwal
Azul fell-ak a Ṭaglal.
Tanemmirt d tameqrant imi yi-d-terriḍ γef tuttriwin-iw, maca mazal yella cwiṭ n tagut s nnig n wallaγ-iw..mst. urεad ur gziγ akken iwata.

1- deg temnaḍt-nneγ, deg Tiwal, mačči akken i nesseftay amyag "εeddi" deg urmir ussid. nekni neqqar: tεeddayeγ (mačči tεeddiγ).

2- mas Laḥsen Seryak yettaru ''cil" mačči "ccil"(akka i t-ufiγ deg umawal-is).

sεiγ iγeblan nniḍen di tira, ha-ten-a kra imedyaten:
amek ad naru:
- ara ad aruγ neγ ara yaruγ ????
- i yexemmem neγ i yxemmem?

suref-iyi aqli-n di twuri, umbeεd a k-d-rnuγ tuttriwin nniḍen. sya ar imir-n, a k-ğğeγ di talwit


Sγur Ṭaglal
Azul a Birkus,
Ḥṣiγ ur teqqarem ara « tt (ts) » deg temnaṭ n At Maεuc, maca yessefk ad naru amyag deg wurmir ussid s « tt ».
Ttuγ ur d ak-n-nniγ d akken amyag « εeddi » deg wurmir ussid γur-s snat talγiwin, am kra n yemyagen-nniḍen, yecban : « bdel>beddel/ttbeddil. Daγen amyag εeddi>ttεeddi/ttεedday (maca, mačči « tεeddi »imi wagi d talγa taḥerfit n wemyag-nniḍen : tεeddi (ḥqer)> ttetεedday ( awer netεeddi ula γef yiwen !) .
Talγa taḥerfit n wemyag « εeddi (zri), tussidt-ines « ttεeddi neγ ttεedday ; ma d talγa taḥerfit n wemyag « tεeddi », tussidt-ines : « tettεedday ».
Tesmektaḍ-iyi-d s usefru-nni n Ccix Muḥend Welḥusin, i wumi yerna kra Si Muḥ, yecna-t:
“Yettetεedday γef medden
Win akken i icehwan temγer
Yeḥseb iman-is nnig-sen
Ur igi azal i leqder
Yiwen akken d amdan yesεa
Γef lǧib-is i yettkel
Yezwi γef wudem-is leḥya
Yekker Ccix a s-imel
Ad tedduγ ad ttweṣiγ
Yenṭeq Ccix yenna-yas

Yenna-yas:
A win yettεeddin tilas
Berka-k lḥedd d uqisi
Γur Rebbi fran akk lumur
Ad ak-hudden d akersi
A win iγef yeshel walluy
Ḥader iman-ik di trusi”
Tanemmirt

Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
Azul,
(I Birkus)
“Ccil „ mačči „cil“ akka i yella deg „Amawal n tmaziγt tatrart“ i gan: Yeḥyawi, Σmer Ẓenṭer, Meṣṭafa Ben Xemmu seddaw tecḍaṭ n dda Lmulud. Tegra-d deg Mass (“Mass” akka i yella deg Wareǧlan/Waregla, mačči mas) Leḥsen Seryak, akken i ira yaru-t! Nekk, amdan-a ur t-ssineγ alammi d 1999, asmi d-yeffeγ a d-ibedd γer yidis n Butefliqa d wamek sliγ yes-s. Akin akk yella d aqemqum di teγlift ugensu (n daxel). Annect-a mačči d agnu, acku a wi yufan ula d Butefliqa ad yettaru s tmaziγt; maca, awer d ayi-d-yaf wassen ideg ara yi-d-imel Nureddin Yazid Ẓerhuni tamaziγt!
Tanemmirt
Ṭaglal

Sγur Ṭaglal
I Birkus,
- ara ad aruγ neγ ara yaruγ ????

- ara d aruγ (mačči ara yaruγ).

- i yexemmem neγ i yxemmem?
- i ixemmem
Tamawt: Wali i usawen, ad tafeḍ tiririt γef wayen d-testeqsayeḍ akka.
Tanemmirt
Ṭaglal

Sγur Birkus Tiwal
Azul fell-ak a mass Ṭaglal,
suref-iyi yewwet-iyi wugur. d nek i yeccḍen mačči d Mass Laḥsen Seryak. acku ula d netta yura-t daγen s ussid.
tanemmirt-ik γef usegzi-ynek.
Riγ daγen a k-sseqsiγ (γas d amawal) amek a d-nini 999 999 s teqbaylit? i wawal "tawinest" anamek-is d 100 neγ d "tafyirt", neγ isnin d inumak-is?

Sγur |muhend | |
azul fell-awen
nerẓa-ak aqerruy-ik a Ṭaglal, wissen kan ma ur nεedda-ara i welmad n tmaziγt, armi i neseqsayen γef wayen i γ-id-tenniḍ yakkan, atan a n-dduγ ihi deg useqsi-agi aneggaru n Birkus γef imḍan s tmaziγt, ur yeshil ara γef nekkni yettun zik aya leḥsab s tmaziγt, nuγal nḥetteb kan s tefransist,
muḥend

Sγur |muḥend | |
ssureft-iyi ccḍeγ deg tminest-a "armi nesseqsay-n" waqila mačči "armi neseqsayen" awal-agi daγen "nerẓa-ak" ma mačči nerẓa-yak, aqerruy-ik a Ṭaglal.
muḥend

Sγur Ṭaglal
Azul fell-awen,
Γas ssuref-iyi kan a dda Muḥend imi gellleγ (εeṭṭleγ) aṭas γef tririt, maca, dayen, yeṭṭef-aγ llqeḍ uzemmur, baba-nni yezga-yi-d γer uqerruy-iw anwiwel ulac!
Ayen yerzan asteqsi-inek:
Tazelγa n tnila mi ara tt-zwirent kra n tenzaγ, yecban "armi, ad, ara, mi .." tzeggir amyag: "armi d-nesteqsay>armi n-nesteqsay". I wakken ad tekkseḍ akk ugur-agi n tzelγa n yimal s "n" ttarra-tt deg uqerruy-ik d "d" , ssyen beddel-itt di tira, ttaru-tt d "n". A d-nas>a n-nas; mi d-nugem>mi n-nugem... S waya kan ara tekkseḍ kra n tuccḍiwin di tira: Ger: "iruḥen (wid)" d "iruḥ-n( aneggaru-ya d tazelγa n yimal am " iruḥ-d").
Daγen: "Nerẓa-yak" d "nerẓa-k": Amenzu d amqim udmawan usemmad arusrid (nerẓa-yak taγawasa (i kečč); wis-sin d amqim udmawan usemmad usrid: nerẓa-k kečč.
Ar tayeḍ a dda Muḥ
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Azul fell-ak a Ṭaglal, riγ a k-steqsiγ γef temsalt yerzan taseftit.
Llan wid yettarun akka : iğğa, ikka, iẓra, immeslay, nekk akken i ten-lemdeγ ttwarun akka : yeğğa, yekka, yeẓra, yemmeslay, ihi ma tzemreḍ ad yi-d-temleḍ ilugan n tseftit i tesseqdaceḍ kečč ?

Greγ tamawt, llan kra tekksen "ye" deg IZRI (waqila akka i s-qqaren ?), ttarran kan "i", amedya : ičča, iswa, idda...atg.

Tanemmirt a Ṭaglal.

Sγur Meẓyan
Ad iyi-d-temleḍ mačči ad yi-d-temleḍ.

Sγur Udem wis-kraḍ (3) n tseftit
Azul a Meẓyan, azul ay imeddukal,

Ayen yerzan asteqsi ɣef wudem wis-kraḍ (3) – amalay asuf-- n tseftit, newwi-d fell-as yakan s talqayt; wali kan i usawen a t-tafeḍ ay ameddakel. Maca, yelha ma nules-as-d s tewzel, akken ur s-qqaren ara kra “ttɛawaden i iɣsan asewwi” (xuḍi llan kra da, d tagi i d tafellaḥt-nsen!).

“I”(iɣri) neɣ “ye” ( azgen-aɣri akk d teɣri ilem) i wudem wis-kraḍ n tseftit? Dagi, llan ilugan n tira, anda ara ten-naru s “i” d wanda ara ten-naru s “ye” d « y ».

1) “i” i yemyagen ibeddun s yiwet tergalt (ngum neɣ qbel tiɣri tagejdant “a” neɣ “u” neɣ “i” ) deg ufeggag-nsen (afeggag n wemyag a t-naf deg yal akud, deg yal udem…maca, nekkni neqsed-d kan anaḍ akken ad tifsus fell-aɣ tegzi), imedyaten: Ruḥ, ḥulfu, ɣurr, wali…. wigi d wid i ten-yecban akk, a ten-nattaru s “i”, akk deg wakuden. I+ruḥ>iruḥ; i+ḥulfu>iḥulfa; i+ɣurr>iɣurr, i+wali>iwala. Ad iruḥ, ad iḥulfu, ad iɣurr, ad iwali.

Tamawt; Ula d imyagen ibeddun s yiwet tergalt, ɣas ma teḍfer-itt-id teɣri ilem “e”, wigi daɣen a ten-nettaru s “i” . Imedyaten: gen>igen/ad igen. Maca, llant tsuraf, am yemyagen yecban: ẓer>yeẓra/ad iẓer; ɣer>yeɣra/ad iɣer…

2) “ye” i wemyag yebdan s snat tergalin (ngum tiɣri), imedyaten: lmed, xdem, ɣli, rgem, freḥ.. d wid i ten-yecban akk, a ten-nettaru s “ye”: Ye+lmed>yelmed; ye+xdem>yexdem; ye+ɣli>yeɣli; ye+rgem>yergem; ye+freḥ>yefreḥ. Ad yelmed, ad yexdem, ad yeɣli, ad yergem, ad yefreḥ.
Tamawt: Ula d imyagen yebdan s tergalt tussidt, a ten-nettaru s “ye”. Imedyaten: kkes>yekkes/ad yekkes; ṭṭef>yeṭṭef/ad yeṭṭef; mmeslay>yemmeslay/ad yemmeslay…

3) akk imyagen ibeddun s teɣri tagejdant ( di teqbaylit llant kraḍet (3) teɣra tigejdanin: “a”(aɣra), “u” (uɣru), “i” (iɣri), a ten-nettaru s “y” (“y” kan, war ma nerna-yas “e” ) : Af>yufa/ad yaf; ali>yuli/ad yali; aɣ>yuɣ/ad yaɣ… urug>yurag/ad yurug; urar>yurar/ad yurar; ugar>yugar/ad yagar… ifif>yufaf/ad yifif; inig>yunag/ad yinig…

Tisuraf: “Awi; ini; ili” wigi d tisuraf, imi nettaru-ten s “ye”: yewwi/ad yawi; yenna/a d-yini; yella/ad yili, acku taraglt-nni deffir teɣri tettuɣal tessed deg yezri.

4) imyagen ibeddun s “e” (tiɣri ilem) wigi akk, a ten-nettaru s „ye“.Imedyaten: Eǧǧ>yeǧǧa/ad yeǧǧ; ečč>yečča/ad yečč; err>yerra/ad yerr..

Tamawt tamatut: udem wis-kraḍ amalay asuf ara naru s”i”, unti a t-naru s” t” kan iman-is, ma d win ara naru “ye”, unti-ines a t-naru daɣen s “te”:
I+gen>igen/ad igen<tgen/ad tgen= I/T+GEN.
Ye+čča>yečča/ad yečč<tečča/ad tečč= YE/TE+ČČA.
(iγull/tγull)
( yemla/temla)
Ayen nettu neɣ nezgel a t-id-nernu ssya d afella.

Tanemmirt
Ṭaglal


Sγur Ṭaglal
Azul,
Abuḍ neγ asenti neγ llsas n wayen akka d-nniγ da (udem wis-kraḍ n tseftit), yekka-d sγur Kamal N at Ẓerrad.
Tamawt: Yelha ma wellheγ kan kra yettarun awal-a, akka "taseddawit"; atan ihi wamek yessefk a t-naru " tasdawit".
Tanemmirt.
Ar tayeḍ
Ṭaglal

Sγur Meẓyan
Azul a Ṭaglal, tanemmirt imi d-tessegzaḍ ayen i k-in-ssutreγ.

Lxir-ik d ameqqran.

Sγur nina
azul fell-awen akk bγiγ kan ad ẓreγ ansi i d-tettawiḍ timsirin-a a mass Ṭaglal acku nek d yiwet i yeγran tamaziγt d yilugan n tira-s di tesdawit tura aqli la ttesγareγ i yinelmaden-iw di tesnawit..ayen walaγ d akken yella umgirred deg wayen selmadeγ nek d wayen d-teqqareḍ keč..ẓriγ d ayen yelhan i txeddmeḍ akka maca nek bγiγ ad ẓreγ aγbalu-ik . nina

Sγur |muḥend | |
azul fell-awen/t
nekk aseqsi-inu γef "issi" amedya: leqmer s tnamit issi ikeččem bab-is, yella wayen issi iyi-yefka tallelt, ddwa iss i ara d-yaf ugar waya,
ar tayeḍ
muḥend

Sγur Azul a Nina
Azul a Nina,

“Ḥemmleɣ wid yesɣarayen
…..
Leqraya tuklal leqder
Tessufuɣ-d imusnawen
….
I yenna Ferḥat Imaziɣen Imula

“la ttesɣareɣ”= la tt-sɣarayeɣ. Amarezg-im imi tt-teɣriḍ di tesdawit. Afud anezmar imi tt-tesselmadeḍ di tesnawit. Yella wemgirred, ahat? Tzemreḍ a d-tiniḍ d acu-t ?
Iɣbula-inu: Nniɣ-d yakan, a s-d-alseɣ. Ɣriɣ ɣer Kamal N at Ẓerrad, d abrid-is
ideg ddiɣ… daɣen ṭṭafareɣ ayen d-yettnulfun, qqareɣ ayen d-ttarun wiyaḍ. Llan kra n wuguren d-ttemliliɣ deg uselmed, dɣa ttnadiɣ-asen-d tifrat.
Wissen ma twulem tririt-agi neɣ?!
Tanemmirt-im
Ṭaglal

Sγur Azul a dda Muḥend,
Azul a dda Muḥend,
Ssuref-iyi ma zziɣ cwiṭ.
« Issi » d acu-t neɣ amek ara t-naru ? Netta d wa : « s = d tanzeɣt », maca, tella daɣen tenzeɣt-nniḍen « s ».
1) « S » d tanzeɣt i ɣ-d-yemmalen s wacu nga tigawt : nečča s ufus. Nedda s uḍar…
2) “S” d tanzeɣt i ɣ-d-yemmalen tanila: nruḥ s axxam.
Tamezwarut: isem ara tt-id-iḍefren yettuɣal d amaruz; tis-snat yettɣimi d ilelli.
Yečča s ufus (afus>ufus); yewwet-it s afus (afus>afus).
Ssyen i d-frurint tenzaɣ yecban: swayes/yes… taneggarut-a llan wid tt-yettarun akka (yes) “is” neɣ “iss”… d tagi (“iss” ) iɣef d-testeqsayeḍ. Tegra-d di “i” –nni , winna d amassaɣ, ladɣa anda ara mlilent teɣra.
Yelha daɣen ma rniɣ-n amqim udmawan s tenzeɣt-a, akken ad tegzuḍ ugar:
Yes-i, yes-k, yes-s, yes-neɣ, yes-wen, yes-went, yes-sen, yes-sent.
Wiyaḍ ttarun-tt (tanzeɣt-a) mi ara tili iman-is kan “yes”, maca, s wemqim ttarun-tt akka “yess”, acimi , wissen?!
Segmi d-zziɣ i tɣaltin, tura a d-uɣaleɣ ɣur-s: Nekk ttaruɣ-tt “swayes” mi ara yi-terr tmara, ttaruɣ-tt “ is”. Maca, tzemreḍ daɣen a tt-taruḍ “iss” d acu kan “i”-nni ur yessefk ara ad yezdi yid-s.
Ma ur tegziḍ neɣ ixuṣṣ usegzi-inu, ini-yi-d, a dda Muḥ. Yernu fiḥel a tt-teṭṭfeḍ akk di ẓẓmek, ayen i k-yellan deg wul ini-t-id. Ayen nessen a t-nmel, ayen yekkan nnig-neγ, a d-yass wass ideg ara t-nissin.
Tanemmirt

Ṭaglal

Sγur |muḥend | |
nanemmirt a Ṭaglal gziγ akk ayen d-tenniḍ, akka d usawen attan tefra, mi yi-teεreq di iss ad aruγ swayes. Wissen kan ma nezmer ad nesseqdec "yis"ma kifkif am "yes" amedya: yis-i, yis-k, yis-wen, neγ ad nesseqdac kan yes-wen, yes-neγ, atg
ar tayeḍ
muḥend

Sγur Ṭaglal
Azul d izuma a dda Muḥend,
Tzemreḍ ad tessqedceḍ "yis" neγ yes... Ulac fell-as akk.
Tanemmirt
Tamawt: Γurk ansi ttγilen icawiyen d agmer neγ d aεudiw i d-tqesdeḍ, acku γur-sen "yis" d aεudiw..
Ṭaglal

Sγur "izumal " mačči d izuma!
Ssuref-iyi ilmend n tuccḍa neγ azgal i zegleγ: " d izumal" deg wadeg "izuma".
Ur iyi-d-frinen isem n Ṭaglal alammi i yi-yekkat ṭaglal s tidet!

Sγur |muḥend | |
azul a Ṭaglal
ma yella ayis d awal amaziγ, aεewdiw d awal awerdani, ihi ad sseqdaceγ kan yes-i, yes-k atg, i wakken di tira ad teddukel tmaziγt, ilaq ad nelmed tira-s, akk d wawalen-is.
tanemmirt a Ṭaglal ar tayeḍ
muḥend

Tekki da akken a d-tiniḍ kra neγ kra.
Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s