Timenza  
 • Liz aventir n dda Qiqi
 • Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Γurwet wi nettut !!!!!
 • Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.
 • Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ
 • tiɣri i usenfar (projet) : l´opéra s teqbaylit
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Lvachir Vouchlaghem - Ayen Akka
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Warek d Wasin
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • spacer
   

  | | |

  Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ

   

  "Di tazwara n ddin n Lmasiḥ, yuɣ lḥal werɛed uɣalent tmura n Luṛup akk d timsiḥiyin, Amenkad* Claude II --ur nḥemmel ara imasiḥiyen rnu yebɣa ad yegdel zzwaǧ akken ad ṭṭuqten yirgazen ara yekkin di lgirra-- yesla s wayen ixeddem Valentin : yessezwaǧ imasiḥiyen. Dɣa yumeṛ ad t-rren di lḥebs.

   

  "Deg lḥebs, Valentin yugi ad as-yanez i Umenkad Claude II. Dinna yemlal d yelli-s n uɛessas n lḥebs, Julia, i d-ilulen d taderɣalt. Seg wasmi i yekcem ɣer lḥebs uɣalen Valentin d Julia d imdukkal n wul d tasa. Netta igellem-as-d amaḍal d ddunit amek gan -- imi nettat ur tettwali ara--, nettat tettawi-yas-id učči ɣer lḥebs. Akken akken armi d yiwen n yiḍ ! Iḍ-nni teḍra-d temkerra**: Qqaren-d Valentin iwala tafat d tazeggaɣt am yilizeq seg ṭṭaq n lḥebs, ma d Julya yuɣalen tettwali, tberreḥ : " Dayen, tura ttwaliɣ ! Ttwaliɣ amaḍal akken i yi-t-id tgellmeḍ !!"

  "Ihi taluft tewweḍ s ameẓẓuɣ n Umenkad umi ur yeɛǧib ara lḥal. Dindin yumeṛ ad t-nɣen. Ass-nni aneggaru n tudert-is, uqbel ad t-nɣan lɛeskeṛ n Ṛṛuman, sgezwen agerbuz-is (Valentin) s tiyitiwin... taggara gezmen-as aqeṛṛu deg ubrid n Flaminia, ass n 14 deg fuṛaṛ 269.

  "Seg wass-nni, tuɣal twacult n Julya d tamasiḥit akken ad refden ixf n Valentin deg ṛṛeḥma. Qqaren-d diɣen teẓẓa Julya ttejṛa n lluz ɣer tama n uẓekka n Valentin. Seg yimir ... tuɣal ttejṛa n lluz d azamul n tayri"

  @Tasuqqilt n Kamel Bouamara
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
  ...............................
  * amenkad : Empereur
  ** Tamkerra : miracle

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s