Timenza  
 • Liz aventir n dda Qiqi
 • Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Γurwet wi nettut !!!!!
 • Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.
 • Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ
 • tiɣri i usenfar (projet) : l´opéra s teqbaylit
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Lvachir Vouchlaghem - Ayen Akka
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Warek d Wasin
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • spacer
   

  | | |

  Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )

   

  Amattak amecṭuḥ

  Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan -
  - Sεid At Mεemmer -

  Teğğiḍ-n ẓẓmik n taddart
  Tisusaf, rregmat d imečči
  Tukksa n leqder d tγeddart
  D imawlan iγef ttaḍṣan lγaci
  Di temẓi-k mi akken tfaqeḍ
  Mačči am wiyaḍ ay telliḍ
  Teḥkiḍ-as i yemma-k mi txaqeḍ
  War ma ḥeḍreγ ẓriγ ay tesliḍ
  Ay amattak amecṭuḥ

  Ini-yasen qqleγ d waγzen
  Ulac anwa ad k-id-yawwḍen
  Wala ad k-ẓren tḥemmleḍ irgazen
  Ah tagi d tamsalt-nniḍen
  D agama i k-id-yefkan akka
  Γas γef wannect-a ur yecni Lewnis
  Tḥeṣleḍ-d di yir ssekka
  Telqeq-ik tbubb iγilifen-is
  Ay amattak amecṭuḥ

  Wi ran ad yedder ad yerr iman-is
  D argaz lεali akken qqaren 
  Ad iberren di cclaγem-is
  Akken ad yeffer lbaḍna ur tt-ẓerren
  Deg wedrar ideg d-tṣubbeḍ
  Aqjun yif-ik γer γur-sen
  D amattak ulamek teddreḍ
  Ger yemdanen yeqqeṛṣen
  Ay amattak amecṭuḥ

  Tṣubbeḍ γer Tizi Wezzu war leεḍil
  Γef zzher-ik tettqellibeḍ
  Di lḥemmam n Σli Mmeεḍil
  Deg yiman-i tqebleḍ
  Lḥemmam yettak-ik i wayeḍ
  Am weqcic iruḥen i imawlan
  Din din jemεen-k akk wiyaḍ
  Taqerqurt-ik mi tt-walan
  Ay amattak amecṭuḥ

  Tikkwal tettmekkineḍ-asen tinn-ik
  D tirebbuyeε i ttεeddin fell-ak
  D azref-ik, d tilelli-k
  Cwi kan tεusseḍ iman-ik γef yir lehlak
  Ttawil yellan mgal-is txedmeḍ-t
  Aṭas imeddukal-ik is yegla
  Ihi γur-k lebla-s tessneḍ-t
  D ttawil mgal-is yella
  Ay amattak amecṭuḥ

  D tikli a d-tafeḍ kra n wergaz
  D bu cclaγen neγ d uḥdiq
  Gar-awen ad iceεεel lgaz
  Ad teddrem akken ad tekksem lxiq
  Ahat ad tettargum dderya
  Arrac war imawlan ugten 
  Maca, ttawin-ten γer Skikda
  I imattaken ur ten-ttaken
  Ay amattak amecṭuḥ

  Tikkwal ad tezgeḍ tḥezneḍ
  Mačči akken tt-tebγiḍ i k-teffeγ
  Γas ur lliγ am kečč ma ad iyi-tamneḍ
  Ayen ur ččiγ fell-as ttṣerrifeγ
  Ger Leqbellec d amattak neγ d amedyaz
  Yiwen uεekkaz i γ-yewwten
  Ili-k kan akken-nniḍen a d-ddmen γur-k aεekkaz
  Ssarameγ-ak tayri akken iγeblan-ik ad mmten

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s