Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!

  Amezruy warǧin ad yettu ayen i d-yeḍran, warǧin ad yettu idim yemmaren deg wakal n imaziɣen. Ar ass-a mazal yettazal yidim, acku tifrat ttafen-tt-id s yiɣil. 
  Kksen-aɣ ayela qqaren-aɣ:“bab n wakal”, kksen-aɣ tilawin qqaren-aɣ: “irgazen”, kksen-aɣ lmenṭṭeq qqaren-aɣ: “at wawal” !
  Ma yella yettwakkes wakal i bab n wawal, neɣ yettwakkes wawal i bab n wakal, ma ad tegri neɣ ad tili tmeṭṭut ara irun fell-as? 
  Amaziɣ d isem ur d-iṣaḥ wakal, tamazɣa d akal ur nesɛi isem! Di 2001(di tmurt n Yiqbayliyen) yemmar yidim deg wakal, ɣef wawal ur d aɣ-d-nṣaḥ. Ass-a di tmurt n Yimẓabiyen yuzzel wawal ɣef wakal i yettwakksen s yiɣil, akal swan s idammen wid yeṭfen deg-s. 
  Adabu s tsertit n leɣdder i yesway ddɣel i izedɣen iswi-s. Yeggul ɣef umaziɣ ad t-yessenger di tmurt-is. Amaziɣ ɣas ul-is yejreḥ, s tsusmi i yettawi lewhi deg wayen i as-d-iḍerrun. Amaziɣ mazal yettikki di tefranin, amaziɣ mazal yettmetra ayela n lejdud-is. 
  Amaziɣ d argaz ilelli ur nessin tilelli. Deg yiṭij n timunent-ines yettnadi tili. Yettnadi ad yeddari, ttif ad yili d akli wala ad yili d ilelli! 

  D acu n tifrat i d-yeqqimen? Anida-t webrid yessufuɣen? 

  Tifrat ur telli di tsertit, tifrat d aṭṭixer si lezzayer n lbaṭel. Tifrat ur telli di tdeyanit, tifrat d tuɣalin ɣer laṣel. Kečč yellan d amaziɣ, kečč yebɣal tilelli jbed iman-ik, cemmer iɣalen-ik, lhid d wakal-ik. 
  Ma yella nnan-ak : « ayen ara tcergeḍ tamurt ? » ini-asen : « i yettwacergen d ayen imlalen » !
  Eǧǧet-aɣ di tfawt-nneɣ, yes-s ad d-nxiḍ imal zeddigen, eǧǧet-aɣ deg wakal-nneɣ deg-s ad neẓẓu tirga-nneɣ. Eǧǧet-aɣ d yiman-nneɣ ad t-nessedhu s tmucuha-nneɣ, ɣas d waɣzen ad nurar, ɣas d teryel ad necnu yid-s, awi-d kan ad d-negri gar-aneɣ.

  Irnaten Murad

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s