Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER

   

  Aḍris-agi d tukkist seg wayen d-yura MAX STIRNER deg udlis-ines "Der Einzige und sein Eigentum" (Winna kan d wayla-s), suqqleɣ-tt-id si tefransist ar tinna-nneɣ.

   

  D acu n tadyant ur ḥuddeɣ ara ? tidyanin akk yellan d ayla-w, tid n Rebbi, tid n nnbi, n ṣṣellaḥ d lawliya, n tidet, n tlelli, n talsa, n teɣdemt, tid n ugellid d weɣref-is, tid n tmurt, n leqran, d wayen akk-nniḍen yuran... Maca, annect-agi d ayen d iyi-yeɛnan s tidet, neɣ d akellex kan ? ad yexzu Rebbi bu yiman-is kan d timanit-is.

   

  Maca, werğin ad n-muqlet ar tigi d wamek urǧant deg-neγ nekk yid-wen akken ad nḥuddet fell-asent :

   

  Ihi ad nebdu kan seg uqemqum gar-asent; si Rebbi. Ssawleɣ-d i lmumnin, i wid d-iḥuǧen, i lɛuqqal, d wid yettuẓumen ṣṣabrin, i kenwi i yessnen Rebbi, i kenwi i yeɣran awal-is, muqlet-d yid-i tamsalt-agi. Atan ihi bism llah. Acu yebɣa Rebbi ? Sani yebɣa ad yaweḍ ? Yella wasmi i yennuɣ ɣef wemdan-nniḍen, neɣ ahat iḥudd ɣef teɣdemt d tidet ? Tesselmadem dakken tidet d Rebbi, Rebi d tidet. Ihi ma yennuɣ Rebbi ɣef tidet, ihi ɣef yiman-is i yennuγ. Daɣnetta dagi, ma yella kra yellan d Rebbi, Rebbi i d kra yellan, ihi Rebbi yettḥuddu kan ɣef yiman-is, neɣ ayen yebɣa ad yili. Ihi dɣa Rebbi yelha-d kan d yiman-is ! Wid deg-neɣ ur nettḥudd ɣef Rebbi, neɣ win yezwaren yelha-d d tedyant-is zdat tin n Rebbi, yecmet-it, yecmet akk dderya-ines. Ziɣen Rebbi-yagi yettḥebbir kan i yiman-is....

   

  Yyaw tura ad nwalit talsa. Ɣef wacu i tettnaɣ talsa ? ɣef wemdan, ɣef wayen tt-yugaren ? Talsa tettnaɣ kan ɣef yiman-is. Awi-d kan ad t-tgemmu trennu. Ur s-d-tewqiɛ deg yemdanen n yal d aγref yefkan kra yellan fell-as, tettawwi deg-sen ayen s-yehwan, ayen-nniḍen ad t-yejmeɛ umezruy. Wid iruḥen, ruḥen, talsa tewwi asfel-nsen. Talsa-yagi ihi rnut-tt kan γer Rebbi, ula d nettat tḥemmel kan iman-is....

   

  [...]

   

  Rebbi, talsa, aɣref, ṣṣeltan... wigi akken ma llan deg yimanen-nsen kan i d asen-d-tewqeε. Ihi ula d nekk am Rebbi, ad ttmuquleɣ kan iman-iw di lemri, ayen-nniḍen akk d ulac γur-i. Ad nnaɣeɣ ɣef yiwet tedyant kan: IMAN-iW. Ur telli d tin n Rebbi, wala d tin n talsa, tadyant-iw d iman-iw, d ayla-w, ur telli d tamatut, d tadyant n Muḥend n yiman-iw kan, am nekk n yiman-iw kan, ulac ayen yellan sennig YIMAN-IW.

   

   

  yir.taqcict@imyura.net

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s