Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013


  Anwa ara yettun ass-nni n 20 n yebrir n useggas n 1980 ma akken i d-kkren ilemẓiyen d tlemẓiyin n tmurt n yeqbayliyen nnuɣen akken ad d-seknen ziɣ ddren ?


  Tanekra-nni yerẓan tugdi, tin akken yezdin tagmatt i waken ad yeɣli uzaglu. Tamurt n yeqbayliyen tger irebbi-is i yilemẓiyen d tlemẓiyin i wakken ad seqredcen tamsalt i ceɣben agdud aqabyli.
  Seg wassen ar ass-a, d acu i ibedlen? Amek alarmi i d-teɣli tattut akked tsusmi ɣef ilemẓiyen d tlemẓiyin yennuɣen affus deg uffus, wid yennan:       “ Ur tettili tugdut mbla tamaziɣt ”.


  Wallit kan wid ixedmen tasertit, ur serkden ameslay, am yid- am ass, ur ganen ur sganan, awal yettaw-id wayed-, tikerkas rrant d tidett, mmaren-d fell-aɣ s tedyant n tmaziɣt, alarmi aɣ-ssamnen! Samennaɣ s tmaziɣt ara nedder, samenn-aɣ alarmi newweḍ numen nezmer ad neddu s tmaziɣt.
  Maca, ayagi d awal kan. Ass-a tleḥq-d tefsut n 2013 d asmekti n umulli wis-33 n tefsut imaziɣen, ad lḥun ilemẓiyen d tlemẓiyin deg izenqan, ad suɣen , ad sersen tamuqint n iğeğğigen ɣef iẓekwan n imeɣrasen iruḥen d iseflan akken cetla ur tnegger.
  Wid ara tenyeẓren aka, ad as-yinni: Ammer ad dduklen aka ɣef tutlayt-nnsen , mačči ad d-teffeɣ si lmeḥna”?
  Ass-a, ɣas mgaradent tikta n tsertit, yak  tutlayt akked yidles yiwen. Ah! Ammer mačči yiwen n wass deg useggas!
  Ass-a, anwa ara iqeblen tilufa i d-iteddun? Anwa ara ibedden ɣer yidis n wid yettnaɣen ɣef yidles akked tmeslayt-nnsen yal ass?
  Ass-a, anwa ara iqablen tilufa n wid yettqabalen uguren n udabu?


  D ta i d tamsalt ur nesɛi tifrat!


  Ass-a ɣas qessiḥt tegnitt, tafsut teqqim-d i cfawa, tensex deg allaɣen, teldi allen  i Yiqbayliyen,  tafsut n 80 d amezruy.
  Ulama s yiwen n yifer, abrid I d-neğren warrac n 1980, ur t-izeggel yiwen , skud mazal terwa n leḥlal ur kennun i lqid.          

  Crif  Wanuɣi

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s