Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!

   A yaqjun d-yekren deg uxxam-iw,teččiḍ teswiḍ seg ufus-iw.

  Tturareɣ idek alama d iḍ, tettuɣ d aɣarṣiw i telliḍ.

  Am uɛeggal deg uxxam-iw ik ḥesbaɣ, giɣ-ak amḍiq deg ull-iw.

  Fkiɣ-ak ayen yellan di tezmart-iw, teččiḍ am keč am iyaḍ.

  Hemlaɣ-k tifet ak wiyaḍ, laman dgek ikka idurar.

  As nni am ussan iɛeddan,deg umnar n twwurt-iw i rsay ,fkiɣ lewhi i wallen-iw,ttwaliɣ idurar d leɣwabi,steqsayaɣ ɣef tudert-iw d wayen s d-yeqimen,ttmeslayaɣ gar-aw d yiman-iw qqareɣ-as:

  Amek ara qablaɣ lesnin nek ugin wussan!

  Amek ara bduɣ asawen nek yettuɣalen timendeffirt!

  Amek ara ifsuset tuyat tid iɛebban ayen ɛbban idurar!

  tetteziḍ felli ,ziɣ kečč i3ejbik lḥal,tenniḍ:

  D lawan ad awiɣ lheq-iw skud akka iwwit baɣa.

  D tagnit ad skeflaɣ aɛbar skud akka ixusṣit lbarud.

  Temɣeḍ sicekkaben-iw,tesakeḍ-iy-d si targit-iw,tesaḥnunefḍ-iyi di lqaɛa,tessensyaxeḍ ark aglim-iw,tkemmelḍ-as aɛwaj i tfekka-w,nekk am umeɣbun  ttwaliɣ-k,3eqlaɣ-k ur k-cuḥneɣ ,niɣas amar yella d acu i d yesukkes,riɣ-tt kan i wuɣan,slan-iy-d lbarrani,suḥerḥer i duqlen,win-ag-d iɣis dɣa tserḥeḍ-iyi.

  Imir tfay aqerru-w,riy-d nnehta n wul,shasffay qareɣ -as:  

  A tawaɣit n ddunit aqjun d sekraɣ ikker i tarwiḥt-iw,ziɣ d laz i tiwten sa3bbuḍ.

  Yejraḥ ull-iw,yesrandem izr-iw mi zriɣ ɣef iɣes ur newwi ur nerri i yizzenz.

  Xas ssers abeckiḍ-im a ddunit,ur d-yeqqim win ara iḥarben yidem,imi tura win yelluzen,inekker-ikem ,izzenz fell-as ulla d nnif-im.                     

                                                                                                                                          

  Belgacem fetta.

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s