Timenza  
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Ahya Ssimra !!
 • Nnif adarγal sγur Murad Irnaten
 • Adrar Σebbi
 • Racid At Ali Uqasi: Slimane Azem 30 iseggasen seg asmi i aɣ yeǧǧa
 • D acu i teswa ddunit ?
 • Tafaska Umezgun Amaziγ
 • Tagara Umerri
 • Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru
 • Amud isefra "Brut-as i wawal-iw!" umedyaz Nufel yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com.
 • Adfel d ideflawen
 • spacer
   

  | | |

  Asenqed usidi "Nnaqus" n Murad Zimu s usefru

  Nnaqus n Zimu

   
   
  Nnaqus-agi n tikkelt-a d win yessnen ad yeččenčen
   
   
   
   
  Si lejdud i tt-id-tebdiḍ
  Almi d γur-neγ d wanda nella
  Ay ul temmektiḍ-d i n-teğğiḍ
  Wali i k-d-tewwi trewla
  A Lwiski lemmer ur telliḍ
  S yes-k i nemmuger tawla
  A tizlit, ccḍeḥ swayes tekfiḍ
  Γur-s i d aγ-yura lxuğğa
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  "Acimi" d w´ "Askuti" tesdukleḍ
  Terniḍ-asen kra n lḥerqus
  D tizlit i d-tessuffγeḍ
  Tsemmaḍ-as "Nnaqus"
  I tsita-nni n Swis tessneḍ
  A wi sent-yesselsen abernus
  Ifent imjuhad iγef d-temmeslayeḍ
  Ččenčen ččenčen a nnaqus
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Mmektiγ-d yemma-k d yemma
  Γaḍent-iyi ur ttufehment
  Ad ferḥent mi ara ẓrent nella
  Neγra-d si tεebbaḍ-nsent
  D iḥulfan-nni kan tura
  Tiyitwin deg-sent i yersent
  Wissen baba-k ma am baba
  Tiwkilin-iw la dessent
   
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  D "ur yeqriḥ ḥedd usennan
  Siwa aḍar yeddan Ḥafi"
  S tmuγli-nni n Einstein
  M tidet d-yurew usifi
  D talγa-nniḍen n yinan
  D asnulfu-nni ur d-nufi
  "Ulac ssmaḥ" ğğan-t wussan
  Wagi d "ULAC" is ur nerfi
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Acḥal i ikellex i wul-is
  D bu isefra iγunza amdekwel
  Urant meskin deg wenyir-is
  Ddunit teggull ar t-akel
  The Happy End yeğğa tayri-s
  Ur d-yewwi lviza ur yerwel
  Yewwet ṭṭbel di lqerḥ-is
  Yak yettγaḍ umeddakel
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Ula d kečč d nniyya ziγen
  Tumneḍ igenni ad k-tt-id-yefru
  Ur yefhim a gma Imaziγen
  Yerna ula d netta ass-nni yettru
  Tecbeḥ taγect-ik d-isuγen
  D wamek akken d-teddmeḍ imru
  Aweṣṣi-k n taggara daγen
  Itekkes i umekti akukru
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Mazal-itt tayri k-yessedhan
  Awi-d ukan imi ur tfut
  Tizlit-ik d tidet i tt-icedhan
  S yes-s tessa-d γef tmurt
  Γas berra ussan ur lhan
  Ul neẓra atan di tefsut
  Mačči d taberkant m lemḥan
  D tin n tudert mačči n lmut
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Ad k-iniγ ul-ik teγra-t
  Maca, tebγa ad as-t-tiniḍ
  Dγa ayen tnuda tufa-t
  S tezlatin tḥemmel d as-tecniḍ
  Γas tidet tban am tafat
  Yecbeḥ wayen i d as-tefkiḍ
  Ula d nekkni nefhem nesla-t
  Yewweḍ-aγ-d yerna akken tebγiḍ
   
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Tessneḍ ad as-tefkeḍ azal
  I wayen yettaččaren allen
  Tessqedceḍ s tayri awal
  Tesswehmeḍ imeslayen
  Imi d tayemmat tuklal
  Ayen yugaren awalen
  Lmizan ur d ak-imal
  Tufiḍ-d widak iwulmen
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Tesmem d m yir rriḥa
  Yifit wi ittnejlin fell-as
  Aweṣṣi-k war cceḥḥa
  Yes-s nesfeḍ i teṛẓeg tuγmas
  Asqizzeb tura ur d aγ-yerḥa
  Yir tameddut-nni yakk neğğa-tt
  Ma d seksu n xalti Malḥa
  Takerciwt fell-as tuγwas
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Ula d kečč am Mezdad d aḥeddad
  Tgiḍ i usentel-a am netta amkan
  Yerna ahat kečč d ayen teddreḍ
  Asefru-k d annect-a i d-yeskan
  Awal lemmer t-tettakeḍ
  D lluzin n dderya ad ak-d-tban
  Di tin k-iḥudren tḥudreḍ
  Anef-aγ si tmuγli yerkan
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Ferḥeγ wwḍeγ-d γer taggara
  Mmugren-iyi-d yir iberdan
  Γileγ d ayen menεeγ-d tura
  A yemma lmut la d-tettban
  Nettmettat ur d aγ-tura
  D tagi i d tawenza d aγ-εebban
  Tessuffγeḍ-ten-id si tuffra:
  Abbuuuuhhhh d yir iberdaaaannnnn!!!
   
  Yak d wagi i d asenqed a Mu
  Ayen-nniḍen ur ssinen a t-ččen
  Nnaqus-ik a Zimu
  D win yessnen ad yeččenčen
   
  Nekk xḍiγ i usenqed uẓawan
  Aya ulac fell-i lettkal
  Iẓuran n wul-iw yes-s swan
  Maca, ssenṭeq-d kečč lmal
  D acu ccna-k d win d iyi-yehwan
  Ladγa lacusu-nni à la J. Brel
  Tecbeḥ am tinna n "Ssiwan"
  Lhant akk aya war awal
   
   
  Yak wagi mačči d asenqed a Mu
  Γas aẓawan-ik yessen ad yeččenčen
  D ayagi i yessneγ a Zimu
  Ma ffreγ imeslayen ad iyi-ččen
   
  Lxuğğa n mmi-s n Wemsed

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s