samedi 3 mai 2014
TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
By Wansen @ 17:03 :: 10190 Views :: 4 Comments :: Tamenzut, Tamedyazt, Isalen

Tazwert

Leqdic  i txedmeḍ igarrez nezzah, acku ur t-xdimeḍ ara kan i yiman-ik, dayen iḥuzan akk timetti n Leqbayel. Isefra-ik ɛnan ilemẓi srid ɣer wul-is, tkemzeḍ-as-d swaswa amkan i t-yeččan ; Teḍra yid-k am win yettaken awal.

Deg-sen tesxedmeḍ tamawalt teǧhed, yerna mkul ameslay tesḍefreḍ-as iḥulfan, awalen i d-tferneḍ  sɛan rruḥ dayen izaden, xas qwan wuguren d tlufa di yal asefru, ur teɣliqeḍ ara tawwurt i usirem.

Win ara yeɣren adlis-a ur ittamen ara d asurif-ik amenzu di tira.Ur ak-id qqareɣ ara adlis-a ur yesɛi ara lexsas -I ikemlen ḥaca Sidi Rebbi- maca nekk ad k-in-iniɣ tanmirt-ik s tussda, imi tutlayt-nneɣ tuḥwaǧ tira.

Tamaziɣt teḍra yid-s am ugrud yettmuruden mazal ur ibedd ara, d acu ara tt-isbedden ? D imru, imi d netta ara tt-id-yessufɣen deg baxix n timawit akken ad tecbu tutlayin nniḍen, yerna ur ittruḥ ara laɛtab n yimezwura kan akka di rrayeɛ.

Uqbel  ad d-fakaɣ, ad d-iniɣ d timital-ik ara yeǧǧen tutlayt ur tnegger ara, acku negra-d di yiwen n tallit, anda  ilmeẓyen merra ttinigen ɣer yinig, ttnaɣen d uɣrum-nsen, yettewaḥettem  fell-asen ad ttun lasel, ttmeslayen tutlayt n tmurt anda  i ttidiren.

Ma d imɣaren-nneɣ ad d-yass wass ad ruḥen kra din ad t-awin yid-sen, acu ara aɣ-id-yeqqimen ? Ḥaca ayen yuran, d wayen tura-m kunwi s tkemmict-agi i aɣ-d-yeqqimen ; Yiɣ netta ma nserraḥ-asen i yimɣaren-a ad ruḥen, ilmeẓyen merra unagen acu i aɣ-d-yeqqimen ? Ulac, am igujilen. Ad nekcem di tatut, ad nuɣal amzun akken ur d-nlul ara.

Farida At Ucelhab